V Rogatcu načrtujejo nov vrtec

28.02.2016

Ob šoli v Rogatcu je že vsa potrebna infrastruktura, zato bo strošek izgradnje novega vrtca nižji kot bi bil sicer.

V Rogatcu želijo do leta 2018 zgraditi nov nizkoenergetski vrtec. Tako bi pod eno streho združili programe predšolske vzgoje, ki so trenutno razpršeni v različnih delih občine. Za enega največjih projektov prihodnjih let bo morala občina zagotoviti okoli milijon evrov.

Predšolski programi na enem mestu
Nov, sodoben vrtec bo prizidek k obstoječi osnovni šoli v Rogatcu. »V njem bo prostora za šest oddelkov predšolske vzgoje. Projekt vključuje obnovo kuhinje v osnovni šoli, ki bo služila tudi pripravi hrane za vrtčevske otroke, prav tako naj bi v sklopu prenove uredili zunanje površine,« razlaga rogaški župan Martin Mikolič in dodaja, da bodo tako na enem mestu združili vrtčevsko vzgojo, ki jo trenutno izvajajo na različnih območjih občine. Naložba je ocenjena na okoli milijon evrov. Denar bodo prispevali občina, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, nadejajo pa se tudi nepovratnih finančnih spodbud za naložbe v rabo obnovljivih virov energije. Mikolič napoveduje, da bo vrtec zaživel najkasneje do leta 2018. (SP)
Štajerski val v sliki