V Šentjurju Gibanje za ohranitev zelene dežele

03.08.2017

Okolica Slivniškega jezera obdana z gozdovi. (Foto: Denis Kukovič)

V Šentjurju se je oblikovala Ljudska Iniciativa GOZD - Gibanje za ohranitev zelene dežele. Predlagajo, da občina zaščiti oziroma prepreči nadaljnjo uničevanje kmetijskih zemljišč. Podpisujejo peticijo in napovedujejo javni shod.

Proti uničevanju kmetijskih zemljišč
Ljudska iniciativa je gibanje, ki po besedah njenega predstavnika Cirila Mastnaka goji pobudo za ohranjanje zdrave in neokrnjene narave. Zavzemajo se za ohranjanje gozda in preprečevanje uničevanja prvovrstnih kmetijskih zemljišč za izgradnjo poslovnih con. So proti velikim posegom v prostor, kot so betonske cone, divje sečnje, škodljive kemikalije v atmosferi. Iniciativa predlaga, da na šentjurski občini z odlokom OPN zaščitijo in s tem preprečijo nadaljnje uničevanje kmetijskih zemljišč, mokrišč in gozdov. Mastnak ob tem kot primer slabe prakse izpostavlja nastajanje poslovne cone v Dramljah. Iniciativa po njegovih besedah ni proti coni, temveč proti njeni umestitvi. "Ta območja naj bi vzpostavili tam, kjer so že degradirana območja, teh območij je veliko, na njih se nič ne dogaja, so mrtva območja," razlaga Mastnak in poudarja, da je občina na območju cone preveč posegla v naravo in ogrozila bivalno okolje tamkajšnjih prebivalcev.

Med sprejemanjem OPN-ja brez pripomb 
Šentjurski župan Marko Diaci s pobudo civilne iniciative do nedavnega, ko smo ga mi poprosili za komentar zadeve, ni bil seznanjen in je nad njo presenečen. "Dejstvo je, da smo poslovno cono Dramlje umestili v prostor že pri sprejemanju OPN-ja, to je bilo že kar nekaj let nazaj. Presenetljivo je, da se je Civilna iniciativa prebudila šele zdaj in ne prej, ko je bila priložnost za predloge s spremembami," razlaga Diaci in dodaja, da je poslovna cona v Dramljah že v fazi prodaje. Kot je poudaril Diaci, je cilj občine zagotoviti bodočim vlagateljem ustrezne površine za gradnjo poslovnih prostorov in odpiranje novih delovnih mest. Vsega skupaj je v Dramljah na voljo 37 tisoč kvadratnih metrov površin. V Civilni iniciativi GOZD upajo, da bo občina v prihodnje bolj premišljeno izbirala površine, namenjene za poslovno dejavnost. V znak protesta proti morebitnemu nadaljnjemu uničevanju kmetijskih zemljišč so po šentjurskih krajevnih skupnostih izdali peticijo, ki jo bodo s podpisi somišljenikov posredovali pristojnim. Po koncu počitnic napovedujejo tudi javni shod. (SP)
Štajerski val v sliki