V šmarski občini obilno deževje prineslo plazove

21.09.2017

Zemeljski plazovi, ki jih je sprožilo obilno deževje, ogrožajo ceste. (Foto: Občina Šmarje)

Zaradi močnih padavin v teh dneh se je v občini Šmarje pri Jelšah sprožilo pet večjih zemeljskih plazov, ki so poškodovali cestno infrastrukturo. Evidentirali so jih v krajevnih skupnostih Šmarje pri Jelšah, Sveti Štefan in Tinsko.

Škodo že odpravljajo
Kot so zapisali na spletni strani šmarske občine, so plazovi poškodovali javno cestno infrastrukturo, en plaz ogroža zasebni dovoz. Izvajalci letnega vzdrževanja cest so po navedbah občine že vse od srede zjutraj na terenu in izvajajo nujna interventna sanacijska dela. Na cesti Loka–Babna Reka–Strtenica, kjer se je pod domačijo Smole posedlo cestišče v dolžini 30 metrov, naj bi bila delna sanacija končana še ta teden. Dva plazova sta se sprožila na cesti Kamenik–Sedovec, pri domačijah Murko in Zidar. Zemljino naj bi že odstranili. Okoli 25 metrov dolg plaz je nastal tudi pod domačijo Krašovec na cesti Sodna vas–Tinsko–Loka. Za odstranitev zemljine je občina že poskrbela, bo pa na tem odseku potrebna še izgradnja podpornega zidu. Plazeča zemljina je prav tako ogrozila cesto Loka–Babna Gora, kjer se je v dolžini 30 metrov cestišče posedlo za pol metra. Po začasni sanaciji je cestišče že sanirano, bo pa v prihodnje potrebna še celovita sanacija. Plaz povzroča težave tudi v Zgornjem Tinskem, kjer sta močno poškodovana parkirišče in dovozna cesta. Na šmarski občini so ob navedenih prejeli še nekaj obvestil o manjših plazovih, ki ogrožajo cestno infrastrukturo. (SP)
Štajerski val v sliki