Varneje po slatinski zunanji obvoznici

16.06.2017

Cesta je odslej varnejša, vožnja po njej pa tudi udobnejša.

V Rogaški Slatini so slovesno prerezali trak obnovljenega odsega zunanje obvoznice. Gre za del državne ceste med priključkom obvoznice s Prvomajsko ulico in križiščem s Cesto na Boč. Obnova bo pripomogla k zagotavljanju boljše prometne varnosti v tem delu občine.

Kaj so postorili?
Zunanjo obvoznico zaradi dotrajanosti obnavljajo že več let. Prva etapa je bila končana pred dvema letoma. Drugo in tretjo etapo obnove, ki so ji nazdravili včeraj, pa so začeli lani in končali letos. Zadnja dela so stala 400 tisoč evrov, večino denarja je zagotovila Direkcija za infrastrukturo, 40 tisočakov pa je primaknila občina Rogaška Slatina. Pred tem je za odkupe zemljišč občina odštela še 10.500 evrov. In kaj je novega? Gradbena dela so obsegala preplastitev in ojačitev vozišča v dolžini 750 metrov, ureditev dveh prehodov za pešce ter postavitev nove javne razsvetljave v križišču za Zgornje Negonje ter križišču s cesto na Boč. Kot je ob odprtju obnovljenega odseka poudaril župan Branko Kidrič, občina z Direkcijo za infrastrukturo zelo dobro sodeluje pri odpravljanju nevarnih prometnih točk in posodabljanju prometne infrastrukture v občini. (NS)
Štajerski val v sliki