marec 13, 2017

Vinko But, direktor in kmetovalec

V radijskem srečanju nas je Vinko But, direktor Kmetijske zadruge Šmarje, povabil v Hišo vin Emino in v prenovljeno prodajalno Kaščo v Šmarju, v kateri bo vse »kot iz domače kašče«. V njej bo namreč predvsem ponudba lokalnih kmetov in ponudnikov iz Obsotelja in Kozjanskega, ki so povezani tudi znotraj zadruge.

Šmarska zadruga je po mnenju ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejana Židana zgled ostalim zadrugam v Sloveniji, saj je, kot pravi, resnično v oporo kmetu in svojega delovanja ne razume zgolj kot prekupčevanje. Vinko But je tudi sam kmetovalec in tako zelo dobro razume kmetijsko problematiko. Leta 2011 so v celoti prenovili zadružno klet in jo preimenovali v Hišo vin Emino. Lansirali so tudi novo blagovno znamko vin Emino. Pripravljajo vodene oglede kleti z degustacijo vin in odličnimi kulinaričnimi dodatki v dvorani.
Vinko But ostaja tesno povezan s kmetijstvom in živinorejo tudi doma. Od očeta je podedoval kmetijo Butovih, kjer je nekoč živelo 10 sester in bratov But, ter jo v starem stilu obnovil in moderniziral. Na domačiji z družino pripravi vsaj enkrat v letu izvirna srečanja za še živeče tete in strice, ki se radi udeležijo tudi vsakoletnih  Butovanj, namenjenih druženju vseh 20 sestričen in bratrancev z  družinami.
Tudi sinova Vid in Lenart rada pomagata pri kmečkih opravilih. »Oba znata delati vse. Ne glede na to, kateri bo kmetijo podedoval, se mi zdi prav, da poznata življenje na kmetiji in da pomagata pri vseh opravilih. To je dobra popotnica za življenje,« je prepričan oče Vinko, ki tako doma kot v službi poskrbi tudi za hudomušnost. Želi, da bi bilo slednjega še več. Kot direktor Kmetijske zadruge je ponosen na vseh 70 sodelavcev. Med njimi vladajo dobri odnosi, kar se odraža tudi pri delu s številnimi partnerji in kmeti. Med njimi vlada popolno zaupanje in dobro sodelovanje. Radijsko srečanje, ki ga je vodila Tanja Jurjec, v celoti na spodnji povezavi.