Vinogradniki: kam letos z grozdjem?

25.09.2019

Z ohranjanjem vinogradom ohranjamo tudi našo kulturno krajino, poudarjajo v VINISU. (Foto: Pixabay)

Slovenski vinogradniki so v Šentjurju opozorili na težave glede odkupa pridelkov grozdja letnika 2019. Opozarjajo, da se večji odkupovalci grozdja otepajo odkupa, odkupne cene pa so občutno prenizke. Vse več vinogradnikov zato seka vinograde.

Zaloge vina prevelike
Vinogradniki, združeni v Zvezo VINIS, ki ima sedež v Lesičnem, so na tiskovni konferenci v Šentjurju opozarili na trenutne slabe razmere v slovenskem vinogradništvu. Predsednik zveze Alojz Toplišek pravi, da se ob trgatvi grozdja v letošnji jeseni večji odkupovalci grozdja otepajo odkupa manjših in srednje velikih vinogradnikov. Zaloge neprodanega vina v vinskih kleteh so namreč vse večje, kar je nedvomno posledica prevelikega uvoza vina in v Slovenijo, je prepričan Toplišek:Problem pa je, kot pravi Toplišek, tudi v dejstvu, da večji, lokalni vinarji, ki imajo svoje tržne niše, ne smejo po veljavni zakonodaji odkupovati grozdja od manjših pridelovalcev. Vinogradniki so se tako znašli v položaju, ko ne vedo, kam s pridelkom, v katerega so vse leto vlagali svoje delo in denar. Po Topliškovih besedah je že lani prihajalo do situacij, da je ostalo neobrano grozdje na trtah, bojijo pa se, da bo takih primerov v letošnji jeseni še bistveno več.

Predstavniki zveze VINIS s predsednikom Alojzom Topliškom na tiskovni konferenci v Šentjurju. (Foto: Radio Štajerski val)

Odkupne cene prenizke
Tudi odkupne cene za grozdje, ki ga vinogradniki, ki imajo sklenjene dolgoročne pogodbe s kletmi oz. zadrugami, sploh lahko prodajo, so bistveno prenizke, saj že dolgo ne dosegajo niti tekočih proizvodnih stroškov, ocenjuje Toplišek:

Zaradi vse večjega opuščanja vinogradov se po Topliškovih besedah bistveno spreminja tudi podoba kulturne krajine in se še bolj praznijo demografsko ogrožena področja, predvsem hribovskih kmetij, ki jim je v preteklosti tudi manjši vinograd pomenil bistveni vir dohodka za preživetje. (SP)
Štajerski val v sliki