Za boljšo prometno varnost v Štorah

18.04.2017

Pred Osnovno šolo Štore bo kmalu dovolj prostora tudi za avtobuse.

Občina Štore bo tudi letos izkoristila možnost sofinanciranja občinskih naložb z državno pomočjo. Državni denar iz tako imenovanega 21. oziroma 23. člena Zakona o financiranju občin bo porabila za ureditev lokalne ceste Opoka-Gaji in rešitev prometne zagate pri Osnovni šoli Štore.

Za varen prihod v šolo
Občini Štore po Zakonu o financiranju občin letos pripada skoraj 38.000 evrov nepovratnih in nekaj manj kot 58.000 evrov povratnih sredstev. Nepovratni denar bo namenila za rekonstrukcijo in ureditev obračališča in parkirišča za avtobuse pri štorski osnovni šoli. Tam namreč vsako jutro prihaja do prometnih nevšečnosti, saj pred šolo ustavljajo osebna vozila, s katerimi starši v šolo vozijo otroke. Avtobusi, ki prav tako dostavljajo šolarje, pa se zaradi gneče ne morejo ustrezno ustavljati. Vodstvo šole je na težavo že večkrat opozorilo občino, ki je zadevo vzela resno in našla način, s katerim bo zagotovila denar za prometno ureditev. Dela naj bi začeli že to poletje in bodo končana do novega šolskega leta. Drugi del državnega sofinanciranja, povratna sredstva v višini skoraj 58.000, bo občina izkoristila za ureditev lokalne ceste Opoka-Gaji. To zadolževanje za občino ne pomeni dodatnih stroškov, saj je obrestna mera 0-odstotna, občina mora kredit začeti vračati po letu dni, v celoti pa ga mora vrniti v devetih letih. Oba vira financiranja bosta za občino Štore zelo dobrodošla, saj se kot ostale slovenske občine sooča s krčenjem deleža državnega denarja, kar ji pušča zelo malo prostora za načrtovanje naložb. (NS)
Štajerski val v sliki