Z nagradami do prometnih rešitev v Celju

14.07.2016

Mestno sredisce ponekod nima urejenih kolesarskih poti.

Celjska občina želi, da bi čim več občanov sodelovalo pri pripravi Celostne prometne strategije za izboljšanje prometne varnosti. Tega se je lotila na zanimiv način, nekaj sodelujočih bo celo nagradila.

O vsem, kar je povezano s prometom
Izkušnje kažejo, da je med Slovenci zanimanja za sodelovanje v javnomnenjskih raziskavah ali anketah malo. Da bi pridobila čim več predlogov za celostno ureditev prometnega področja, se je celjska občina odločila, da objavi nagradno spletno anketo. Sodelujejo lahko občani in občanke, starejši od 12 let. Vprašanja so med drugim povezana s trenutnim stanjem prometne varnosti, urejenostjo pešpoti, kolesarskih stez, prehodov za pešce, potovalnih navadah občanov, dostopnostjo za starejše in gibalno ovirane osebe ter javnim potniškim prometom. V njej lahko sodelujoči podajo predloge za izboljšave.

Za 1.000 evrov nagrad
Nagradna anketa je objavljena na spletni strani Mestne občine Celje. Sodelujoči, ki bodo oddali izpolnjeno anketo, se bodo potegovali za nagrade v skupni vrednosti 1.000 evrov. Prva nagrada znaša 400 evrov. Občina bo nagrajence razglasila na prireditvi ob Evropskem tednu mobilnosti, ki bo v drugi polovici septembra. (NS)

 
Štajerski val v sliki