Za boljše sodelovanje podjetij in izobraževalnih institucij

23.02.2015

Aleš Hančič je na čelu Tecos-a, ki je primer uspešnega podjetja, ki temelji na povezovanju proizvodnje in raziskav.

Razvojni center orodjarstva Slovenije Tecos je s še nekaj pobudniki vlado pozval h krepitvi sodelovanja raziskovalnih in izobraževalnih institucij ter podjetij na področju predelovalnih tehnologij. Predlaga osem jasnih ukrepov.

Z ukrepi do gospodarske rasti

Osem ključnih točk so v sodelovanju s podjetji in z izobraževalnimi ustanovami oblikovali Razvojni center orodjarstva Slovenije, Visoka šola za tehnologijo polimerov iz Slovenj Gradca in Gospodarsko interesno združenje Grozd Plasttehnika. Prepričani so, da bi država s konkretnimi ukrepi, ki bi izboljšali sodelovanje razsikovalnih in izobraževalnih ustanov ter podjetij, lahko pripomogla h gospodarski rasti. Prva naloga je po njihovem spoznanje, da je prav prizvodni sektor najpomembnejša gospodarska panoga.

Več denarja za raziskave in novi izobraževalni programi

Direktor Razvojnega centra orodjarstva Slovenije Tecos, ki ima sedež v Celju, Aleš Hančič kot eno večjih težav izpostavlja pomanjkanje denarja za raziskovalno dejavnost, ki ga je država po njegovih besedah že pred leti skoraj povsem ukinila. Eden od predlaganih ukrepov je tako uvedba dolgoročnih razpisov, ki bi podjetjem omogočala izvedbo raziskav in izobraževanj. Država bi morala zagotoviti tudi več izobraževalnih programov. "V kovinsko predelovalni industriji se na primer na področju orodjarstva kaže izjemno pomanjkanje kadrov, predvsem srednješolskega, pa tudi univerzitetnega kadra," je za Štajerski val povedal Hančič. Med predlaganimi ukrepi je tudi možnost, da bi podjetja del dobička ali davkov na dobiček namenila razvojno-raziskovalnim in izobraževalnim organizacijam, prav tako bi bilo po njihovem mnenju smiselno določiti sistem nagrajevanja razsikovalcev. Pozivajo še k možnosti, da razvojno-raziskovalne in izobraževalne organizacije dobijo pravice pri lastništvu v tako imenovanih spin-off podjetjih, kar po trenutni zakonodaji ni mogoče. Več o ukrepih, ki so nastali na podlagi raziskave, je Hančič razkril v pogovoru z Anjo Deučman, prisluhnete mu lahko v spodnjem posnetku. (AD) 

 

Aleš Hačič o pozivih državi
Štajerski val v sliki