Za boljšo oskrbo s pitno vodo na Kozjanskem

06.01.2015

Foto: www.pitnavoda-sotla.si

Šest občin Obsotelja in Kozjanskega je združilo moči in skupaj izvedlo zgodovinski projekt. Skupaj so obnovile več kot 88 kilometrov vodovoda.
Poleg obnove in dograditve vodovodnih cevi so občine pod okriljem projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle zgradile so še vso potrebno dodatno infrastrukturo, kot so črpališča in vodohrani. Naložbo so sicer razdelile v dva projekta. Pod okriljem prvega so občine Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje obnovile dobrih 66 kilometrov vodovoda v skupni vrednosti skoraj 15 milijonov evrov. Zagotovile so izboljšanje oskrbe s pitno vodo za več kot 18 tisoč ljudi, 700 občanov pa bo sploh prvič dobilo možnost priključitve na javni vodovod. Drugi projekt je samostojno izvajala občina Šentjur. 22 kilometrov novih vodovodnih cevi prinaša boljšo in varnejšo vodooskrbo 14 tisoč ljudem. Ta del naložbe je stal nekaj več kot 2,3 milijona evrov. Občine so za oba projekta uspele zagotoviti več kot 85-odstotno sofinanciranje države in Evropske unije. Dela na terenu so že končana, ker gre za izjemno pomemben projekt, ki rešuje primarno oskrbo s pitno vodo za več desetletij, bodo uspešen zaključek tudi primerno proslavili. Slovesnost načrtujejo za pomlad. (AD)
Štajerski val v sliki