Za boljšo poplavno varnost Laškega

16.06.2016

Laščani so se na naraslo Savinjo navadili, a si želijo, da bi jih protipoplavni ukrepi v bodoče zavarovali pred njenim besnenjem.

Laščane skrbi poplavna varnost njihovega mesta. Pred nekaj dnevi so zato k sodelovanju pri okrogli mizi povabili predstavnika države. O težavah in pričakovanjih so med drugim razpravljali tudi z ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen.

Država ima načrt in bo pomagala
Okroglo mizo na temo protipoplavne varnosti je organiziral lokalni odbor stranke SMC, ki je k razpravi povabil ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen in direktorja agencije za vode Tomaža Prohinarja. Prebivalci, predstavniki lokalne skupnosti ter civilne zaščite in gasilci, so predstavili konkretne probleme ter predloge rešitev. Zaskrbljeni so zlasti, ker dosedaj izvedeni ukrepi, Laškega ob večjem dežju in porastu Savinje niso obvarovali najhujšega. Prisotni so se strinjali, da je poplavna varnost v Laškem ena od ključnih tem, predstavniki vlade pa so zagotovili, da aktivno delajo na reševanju protipoplavne varnosti. Za nujna vzdrževalna dela je vlada zagotovila 25 milijonov evrov, celostna naložba na področju Savinje pa je vredna 45 milijonov evrov. V zadnjem letu so med drugim za urejanje vodotokov na tem območju že porabili 800 tisoč evrov. Dela bodo v več etapah nadaljevali tudi v prihodnjih letih.

Kakšno rešitev predlagajo Laščani?
Protipoplavna varnost v Laškem je vselej aktualna tema. O njej so na eni izmed zadnjih sej razpravljali občinski svetniki. Župan občine Laško Franc Zdolšek je prepričan, da je najboljša rešitev za poplavno varnost mesta, izvajanje ukrepov na Savinji proti Rimskim Toplicam: „To je nekako od marijagraškega ovinka pa do Udmata in naprej od Šmarjete proti Zidanemu mostu. To bi bistveno pripomoglo k poplavni varnosti v občini Laško.“ Protipoplavni ukrepi na omenjenem območju bi, po oceni župana Zdolška, stali med šest in sedem milijonov evrov. To je bistveno manj, kot pa bi stala morebitna večja poplava, ki bi prizadela center mesta in pred katero trepetajo ob vsakem večjem deževju, dodaja Zdolšek. (NS)
Štajerski val v sliki