Za čistejše odpadne vode na Šentjurskem

26.10.2015

Takole slovesno je bilo v petek v Stopčah. Kanalizacija je pod zemljo, je pa projekt prinesel tudi obnovo cest.

Občina Šentjur je končala tretjo etapo dograditve kanalizacijskega omrežja na centralno čistilno napravo. S tem je odvajanje in čiščenje odpadnih voda omogočila v naseljih Stopče, Nova vas in Pešnica.

Dobra dva kilometra novih cevi
„Zgradili smo okoli 2.300 metrov novih kanalizacijskih sistemov z vsemi pripadajočimi objekti. Gre torej še za en obsežen projekt, vreden približno 800 tisoč evrov, od tega smo iz operativnega programa Razvoj regij prejeli 675 tisoč evrov evropskega denarja,“ razlaga šentjurski župan Marko Diaci. V roku dveh let bodo na centralno čistilno napravo Šentjur na novo priključili 126 objektov z okoli 400 prebivalci.

Še nekaj manjših izzivov
„V treh etapah smo na agromelioracijah, za katere je zadolžena občina, postorili zelo veliko, tako da lahko rečem, da smo na tem področju uspešno izkoristili razpoložljiva evropska sredstva,“ pravi Diaci. Nekaj manjših potreb na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda še ostaja, a župan pri njihovi uresničitvi ne računa na novo evropsko pomoč. „Žal za naslednjo finančno perpektivo ne kaže najbolje, saj ni predvidenega financiranja tovrstnih projektov. Verjamem, da jih bomo kljub temu v prihodnjih letih uspeli nekako izvesti,“ še pravi Diaci. (AD)
Štajerski val v sliki