Za katere naložbe so bogatejši Šentjurčani?

16.12.2016

Večnamenski objekt na Prevorju je eden največjih projektov polovice tokratnega mandata župana Diacija.

Konec leta je priložnost za pregled opravljenega dela in kovanje načrtov za naprej. Šentjurski župan Marko Diaci je na novinarski konferenci prevetril minulo dveletno obdobje. Zaradi vse manj denarja je bilo izjemno zahtevno, a kljub temu je občina uresničila številne naložbe.

Vodovod in kanalizacija
Največji projekt zadnjih dveh let je bila oskrba s pitno vodo v porečju Sotle, ki so ga Šentjurčani izvedli še z ostalimi občinami s Kozjanskega. Samo šentjurski del je bil vreden 2,6 milijona evrov, skoraj 14 tisoč prebivalcem so zagotovili boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo, 415 pa jih je sploh prvič dobilo možnost priključitve na javni vodovod. Na področju komunale je župan Marko Diaci izpostavil še skupni vodovodni projekt z občino Dobje ter dograditev kanalizacijskega omrežja na šentjursko čistilno napravo za naselja Stopče, Nova vas in Pešnica.

Ceste še naprej prioriteta
Šentjurčani veliko pozornosti že več let namenjajo urejanju cest. V letu 2014 in 2015 je občina obnovila 24 odsekov v skupni dolžini skoraj 12 kilometrov. Zanje je odštela milijon evrov in pol. Župan obljublja, da bodo tudi v prihodnje ceste ena od prioritet. V proračunih za leti 2017 in 2018, ki so ga svetniki sprejeli na četrtkovi seji, za to področje vsako leto namenjejo po okoli 1,3 milijona evrov. Občina ob tem prav tako tesno sodeluje z Direktijo RS za infrastrukturo, ki je zadolžena za modernizacijo državnih cest. Velika težava v občini Šentjur so plazovi. Občina je v sodelovanju z državo v minulih dveh letih uredila sedem večjih plazov, ki so stali dobrega pol milijona evrov. Še vedno pa ostaja veliko dela, saj beležijo še okoli 100 manjših in večjih zdrsov zemlje.

Šolstvo, šport, kultura …
Župan Marko Diaci je na sredinem srečanju z novinarji med pomembnejšimi naložbami minulih dveh let izpostavil še šolske projekte. Energetsko so obnovili POŠ in vrtec Loka pri Žusmu, OŠ Franja Malgaja Šentjur, POŠ Blagovna ter vrtčevske enote Center, Pešnica, Blagovna, Slivnica ter Planina pri Sevnici. Velik zalogaj je bila tudi selitev dela Glasbene šole skladateljev Ipavcev Šentjur v nov objekt v Zgornjem trgu. Občani so dobili tudi boljše pogoje za športno udejstvovanje. Obnovili so športni park Rifnik – Nova vas, obnavljajo tudi športni park na Grobelnem in v Dramljah. Težko pričakovane novosti so se lani razveselili na Prevorju, saj do dobili večnamenski objekt z garažami za gasilski dom, vreden dobrih 700 tisoč evrov.

Kritično do države
Župan Marko Diaci in podžupan Robert Polnar sta bila ob pregledu postorjenega, pa tudi načrtih za prihodnji dve leti, kritična predvsem do države. Z očitki, da kljub gospodarski rasti lokalnim skupnostim še naprej klesti stroške in jim nalaga nove obveznosti. Pa tudi, ker se po njunih besedah ni dovolj dobro izpogajala z Evropsko unijo glede vsebin, ki jih bo ta sofinancirala v prihodnjih letih. Podrobneje o postorjenem v letih 2015 in 2016 ter načrtih za naprej prisluhnite županu Diaciju v spodnjem posnetku. (AD)

Župan Diaci o postorjenem in o načrtih
Štajerski val v sliki