Za lepšo in varčnejšo šolo ob Slivniškem jezeru

26.09.2017

Takšna je OŠ Slivnica danes, ob začetku prihodnjega leta bo veliko lepša in energetsko varčnejša.

Osnovna šola Slivnica pri Celju bo kmalu energetsko varčnejša. Je še zadnja šola v občini Šentjur, ki še čaka energetsko obnovo. Pogodbo, vredno 825.000 evrov, so podpisali to dopoldne.

Tudi evropsko sofinanciranje
Večino denarja za energetsko obnovo Osnovne šole Slivnica pri Celju bo zagotovila šentjurska občina, del denarja, 239.000 evrov, pa je uspela dobiti od Evropske unije. Na razpisu je bilo za izvajalca del izbrano podjetje Tipo investicijske gradnje iz Ljubljane. Župan Marko Diaci je ob podpisu pogodbe dejal, da bo šola dobila novo toplotno-izolativno fasado in novo stavbno pohištvo, zamenjali bodo strešno azbestno kritino, na delih bodo dodatno izolirali podstrešje, ponekod pa streho. Vgradili bodo toplotno črpalko, zamenjali bodo obstoječa svetlobna telesa z varčnejšimi, pri šoli pa bodo postavili tudi zunanjo polnilno postajo za električne avtomobile.

Več denarja za programe in učila
Ker je pred vrati zimska sezona, bodo stroji začeli brneti maja prihodnje leto, izvajalec pa bo večino del opravil med prihodnjimi poletnimi počitnicami, ko na šoli ne bo otrok. Otroci in učitelji bodo imeli po energetski obnovi boljše pogoje za pouk, saj jih pozimi ne bo več zeblo, poleti jim ne bo vroče. Manjši bo tudi hrup iz okolice. „Projekt pomeni tudi veliko finančno razbremenitev, saj so stroški, ki jih imamo zdaj z ogrevanjem, res visoki, z obnovo se bodo le nekako uravnovesili. To pomeni, da bomo posledično lahko več denarja namenjali za sam program, za učila in za podobne stvari,“ pravi ravnateljica Marjeta Košak. Dodaja, da si učitelji in starši zelo želijo še ene pridobitve – ureditve prometnega režima. Občina ima po besedah župana tudi za to že pripravljene projekte, a so še težave s pridobivanjem zemljišč.

Še obnova in širitev Športne dvorane Hruševec
Osnovna šola Slivnica pri Celju je še zadnja, ki čaka na energetsko obnovo med šolami in vrtci šentjurske občine. Župan Diaci pravi, da so naložbe pomembno pripomogle k energetski varčnosti, pa tudi k finančnem prihranku, ki znaša več tisoč evrov na leto. Ostaja pa še ena velika naložba na področju šolstva in športa – obnova športne dvorane pri Osnovni šoli Hruševec. Načrt je dvorano celovito obnoviti in jo tudi povečati. Po besedah župana gradbeno dovoljenje že imajo, iščejo pa še finančne vire. (AD)
Štajerski val v sliki