oktober 19, 2015

Za razvoj kulture in turizma na Prevorju

Na Prevorju so uresničili dolgoletno željo – zgradili so večnamenski objekt. V njem so prostor za ustvarjanje našla društva. Tako so izboljšali pogoje za kulturne in umetniške dejavnosti, dom bo prispeval tudi k razvoju turizma.

Za ohranjanje poseljenosti podeželja
„Nov večnamenski objekt je središče, ki bo skrbelo za celovitost, pestrost ter kakovost kulturne ponudbe na območju Prevorja, za razvoj kulturnih vsebin, povezanih z dediščino Guzaja, in bo temelj razvoja kulturnega turizma na tem območju. Osnovni namen je bil zagotoviti ustrezne prostore, namenjene kulturnim, družabnim, gospodarskim in zabavnim prireditvam. Prispeval bo k razvoju turizma in ohranjanju poseljenosti slovenskega podeželja,“ razlagajo v šentjurski občini, ki je 680 tisoč evrov vreden projekt uresničila s pomočjo denarja Evropske unije, iz razpisa Razvoj regij.

Plod dolgoletnih prizadevanj
Prve ideje o večnamenskem objektu na Prevorju so se pojavile že pred tremi desetletji. Odprtje doma je bil tako velik praznik krajevne skupnosti, ki šteje okoli 750 krajanov. „V objektu bomo lahko izvajali številne dejavnosti, namenjen je delovanju društev ter medgeneracijskemu druženju. Istočasno smo dobili primerne prostore za krajevno skupnost in prostovoljno gasilsko društvo,“ pravi predsednik Krajevne skupnosti Prevorje Damjan Maček, ki zagotavlja, da se ni bati, da bi dom sameval, za kar bo skrbelo sedem domačih društev. Maček je podrobnosti za naš radio predstavil v pogovoru z Anjo Deučman. Prisluhnite v spodnjem posnetku. (AD)

Datoteke

Damjan Maček o večnamenskem objektu