Za varnejše lokalne ceste

28.04.2017

Takšen je pogled na novo cesto med Presečnim in Spodnjimi Jelcami. (Foto: Občina Šentjur)

V dveh krajevnih skupnostih občine Šentjur se v teh prazničnih dneh veselijo novih cestnih odsekov. V sredo so proslavili obnovo dobrega pol kilometra javne poti na Planini pri Sevnici, danes uradno odpirajo še več kot 1.200 metrov nove ceste med Spodnjimi Jelcami in Presečnim.

Za obe naložbi več kot pol milijona evrov
Javna pot na Planini pri Sevnici, od Stare žage do domačije Pavlič, je glavna povezava do Bohorja. Občina je za ureditev ceste namenila dobrih 92 tisoč evrov, modernizirala je 550-metrski odsek. Precej bolj obsežna pa je bila naložba v Krajevni skupnosti Gorica pri Slivnici. Prva etapa je prinesla modernizacijo 1.250 metrov ceste v naselju Presečno proti naselju Spodnje Jelce, na meji z občino Dobje. Del te ceste je bil doslej še makadamski, občina je poleg asfalta poskrbela še za razširitev ceste, odvodnjavanje in postavitev varnostnih ograj. Ob tem je sanirala več plazov ob cesti, ki so ogrožali prometno varnost, prav tako je vgradila novo vodovodno omrežje. Ta projekt je stal nekaj več kot 442 tisoč evrov. (AD)
Štajerski val v sliki