Za Žalčani je uspešno leto

7.9.2017

Letošnji žalski občinski nagrajenci v družbi župana Janka Kosa. (Foto: D. Naraglav)

Sinoči so v Žalcu obeležili občinski praznik. V ospredju slovesnosti so bili letošnji občinski nagrajenci. Župan Janko Kos je podelil tri grbe in pet plaket. Dotaknil pa se je tudi dosežkov minulega leta, ocenjuje ga kot uspešnega.

Kdo so nagrajenci?
Žalčani so se z občinskimi priznanji letos poklonili osmim nagrajencem. Grbe občine so prejeli Silvo Črepinšek za dolgoletno delo na področju planinstva, Amatersko gledališče Vrba iz Vrbja za 40-letno ustvarjanje in Javni vzgojno izobraževalni zavod Glasbena šola Risto Savin Žalec ob 60-letnici. Plaket se je razveselilo pet dobitnikov, Miran Grebovšek za uspešno vodenje gasilskega društva, Jože Planinc za večletno uspešno delo pri organizaciji prireditev in udejstvovanju v domači krajevni skupnosti, Akademski pevski zbor Risto Savin Žalec, Odbojkarski klub Žalec ob 70-letnici delovanja in Mažoretna skupina Liboje.

Gonilni sili gospodarstvo in turizem
Občina Žalec je v zadnjem letu po besedah župana Janka Kosa veliko naredila pri razvoju gospodarstva, še več pa na področju turizma. S Fontano piv Zeleno Zlato se je v zadnjem letu vpisala na domači, evropski in celo svetovni turistični zemljevid, kar je povečalo njeno prepoznavnost. Do zdaj so prodali že več kot 80.000 vrčkov. Računajo, da bodo do konca leta presegli številko 100.000. Pri promociji občine in svojih danosti se v Žalcu sicer aktivno povezujejo tudi z ostalimi turističnimi destinacijami v regiji in širše. (NS)
Štajerski val v sliki