Zakaj je pomembna odpadna voda?

22.03.2017

22. marec je bil za svetovni dan voda proglašen na konferenci Združenih narodov leta 1992 v Riu de Jeneiru.

Danes slavi voda. Dobrina, ki pogojuje življenje. Je hrana, zdravje, narava, energija. Svetovni dan voda je Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov razglasila, da bi opozorila na pomen vodnih virov in na nujnost dobrega gospodarjenja z njimi. Tema letošnjega so odpadne vode.

Varno gospodarjenje z odpadnimi vodami
Nosilna misel je namenjena ozaveščanju glede zmanjšanja odpadnih voda in njihovi ponovni uporabi. Strokovnjaki poudarjajo, da izkoriščanje odpadnih voda kot vira ponuja zelo veliko priložnosti. Varno gospodarjenje z odpadnimi vodami zagotovi cenovno dostopen in trajnostni vir vode, energije, hranil ter drugih znova uporabnih snovi. Koristi za zdravje ljudi, gospodarski razvoj in okoljsko trajnost odtehtajo stroške gospodarjenja z odpadnimi vodami, ki daje nove poslovne priložnosti in ustvarja več zelenih delovnih mest. Z vodo je treba skrbno ravnati v vseh delih vodnega kroga: od črpanja sladke vode, njene predhodne obdelave, oskrbovanja, uporabe, zbiranja in nadaljnje obdelave do uporabe prečiščene vode in njenega izpusta v okolje, ponovnega črpanja in začetka novega vodnega kroga.

Kako varčevati z vodo?
Viri in zaloge čiste pitne vode niso brezmejne. Ponekod po svetu milijoni ljudi živijo v njenem pomanjkanju, Slovenija je s pitno vodo bogata država. Imamo več kot 26 tisoč kilometrov rek in hudournikov. Na vsakem kvadratnem kilometru slovenskega ozemlja je v povprečju 1,3 kilometra površinskih vodnih tokov. Imamo približno 1300 naravnih in umetnih jezer, imamo številne izvire, slapove, obširna območja talne vode in morje. Voda tako predstavlja eno največjih bogastev pri nas, vendar pa moramo z njo kljub temu preudarno in skrbno ravnati. Zato niso nikoli odveč nasveti o varčni rabi pitne vode. Ob torkih dopoldne jih na Štajerskem valu v seriji oddaj Zelena minuta niza direktor Javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice mag. Franc Dover. Eni od njih lahko prisluhnete v spodnjem posnetku. (BF)

NASVETI O VARČNI RABI VODE
Štajerski val v sliki