Kmetje na Ljubečni protestirajo

23.12.2015

Kmetje so prepričani, da bo suhi zadrževalnik Ljubečna-vzhodna Ložnica uničil njihova najboljša kmetijska zemljišča.

Okoli 40 kmetov iz Ljubečne, Šmiklavža in Lipovca pri Škofji vasi je na Lipovcu pripravilo protestni shod zaradi gradnje suhega zadrževalnika Ljubečna-vzhodna Ložnica. Prepričani so, da jim bo uničil najboljše kmetijske površine.

Državo pozivajo, naj jim prisluhne
Kmetje opozarjajo, da gradnja suhega zadrževalnika Ljubečna - vzhodna Ložnica, ki ga v sklopu protipoplavnih ukrepov na Celjskem gradi država, ni primerna. Gre za izjemno kmetijski del Celja in ogromno obdelovalno površino, ki doslej ni veljala za poplavno območje, sedaj pa jo bodo namerno poplavljali. Prepričani so, da bodo uničena prvovrstna kmetijska zemljišča, ki njihovim kmetijam predstavljajo vir preživetja in da bi za gradnjo suhega zadrževalnika lahko našli primernejšo lokacijo. Na ustno obravnavo v začetku novembra, ki jo je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, so bili kmetje vabljeni posamezno, pravi tamkajšnji kmet in naslednik kmetijskega gospodarstva Rok Samec: „Sprašujemo se, zakaj nas niso obravnavali skupaj, kot skupino zainteresiranih kmetov, ampak v manjših skupinah. Pogovore so opravljali s starejšimi lastniki kmetij, ki v večini primerov sploh nimajo naslednika in ne nameravajo nadaljevati kmetijske dejavnosti. Poleg tega so najrazličnejše meritve na naših zemljiščih opravljali, ne da bi nas obvestili, kaj šele vprašali.“ Odgovorov na večino vprašanj takrat niso dobili.

Brez protipoplavnih ukrepov vračanje denarja
Investitor izvajanja protipoplavnih ukrepov je Ministrstvo za okolje in prostor, ki je 85 odstotkov denarja pridobilo od Evropske unije, iz Kohezijskega sklada. To pomeni, da bo morala Slovenija v primeru, da protipoplavni ukrepi ne bodo izvedeni v celoti, vračati evropski denar. „Pristojni z ministrstva so nam zagotovili, da bodo upoštevali naše pripombe, a se gradnja suhega zadrževalnika kljub zimskemu času nadaljuje,“ še pravi Samec. Poziv s pripombami so poslali tudi na kmetijsko ministrstvo. Z omenjenega ministrstva so za Štajerski val sporočili, da so se z lastniki kmetijskih zemljišč pripravljeni srečati že prihodnji mesec, ne glede na dejstvo, da je projekt v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor. Pravijo tudi, da so lastniki zemljišč v primeru, da bodo ta poplavljena in bo nastala škoda, upravičeni do odškodnine. Samo kmetijsko ministrstvo pa vpliva na gradnjo suhega zadrževalnika nima, saj ni bilo soglasodajalec in je bil projekt sprejet na podlagi prostorsko ureditvenih pogojev občine, ki dovoljujejo načrtovanje vodnih ureditev na območju kmetijskih zemljišč, so še dodali. (NS)
Štajerski val v sliki