Žalska občina načrtuje naložbe v gospodarstvo

11.12.2017

Prihodnje leto bo v Žalcu predvsem na gospodarskem področju zelo živahno. Načrte je predstavil žalski župan Janko Kos, skupaj z direktorico občinske uprave Tanjo Razboršek Rehar in vodjo Urada za negospodarske javne službe Natašo Gaber Sivka.

Občina Žalec zadnja leta posebno pozornost namenja gospodarstvu, ki je poleg turizma gonilna sila razvoja v lokalni skupnosti. V prihajajočem letu načrtuje naložbe, ki bodo gospodarski utrip še pospešile.

V Arnovskem gozdu bo logistični center
Žalska občina v prihodnjem letu načrtuje več naložb na območju poslovne cone Arnovski gozd. Pred dnevi je podpisala 1,8 milijona evrov vredno pogodbo o opremljanju poslovne cone. Občina se je odločila, da bo investitor opravičen plačila komunalnega prispevka za manjkajočo gospodarsko javno infrastrukturo, če jo bo zgradil sam, s čimer se je strinjal. Za obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo pa je investitor že odštel 300.000 evrov. V Arnovskem gozdu sicer načrtuje Poslovno logistični center, v velikosti 56.000 kvadratnih metrov, ki bo stal okoli 50 milijonov evrov in bo odprl delovna mesta za okoli 120 ljudi. Dela naj bi se začela, ko bo to omogočalo vreme, poslovno logistični center pa naj bi vrata odprl v prvi polovici leta 2019. V prvi fazi bo uredil parkirišča za okoli 100 osebnih vozil in dve cesti. V drugi fazi je predvidena prestavitev potoka Vršca ter izgradnja visokotlačnega plinovoda in mostu prek Vršce.

Gradbeni stroji bodo brneli tudi drugod
Občina Žalec je septembra na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prijavila projekt ureditve Ekonomsko poslovne infrastrukture v poslovni coni Žalec - južno od železnice. Načrtuje dograditev poslovne cone, ureditev cestnega omrežja z izgradnjo krožišča na območju vzhodnjega kraka južne obvoznice. od križišča lokalne ceste do uvoza pri podjetju Tehnos, ter ureditev komunalne infrastrukure. Projekt je vreden okoli 1,4 milijona evrov, približno milijon evrov občina pričakuje od države, ali bo uspešna na razpisu gospodarskega ministrstva, naj bi bilo znano še ta mesec. Občina sicer ob tem že pridobiva gradbeno dovoljenje za izgradnjo ceste, ki bo omogočala priključitev na to cesto dvema industrijskima objektoma. Ko bodo vse načrtovane naložbe na tem območju pod streho, naj bi bilo na voljo 32 novih zaposlitev. Občina sicer spremembe občinskega podrobnega prostorskega načrta predvideva še v Mali Pirešici. Družba, ki se ukvarja s transportom, želi za potrebe svoje dejavnosti spremeniti namembnost objekta, v katerem je bila nekoč piščančja farma. Dopolnitve in spremembe prostorskega načrta so predvidene tudi v delu Arnovskega gozda ob avtocestnem izvozu Arja vas, kjer investitor načrtuje gradnjo motela. S spremembno dokumenta bo umestitev motela mogoča v nekoliko drugačni velikosti in na nekoliko spremenjeni lokaciji.

Živahno tudi na področju turizma
Pomembno gonilo razvoja na Žalskem je tudi turizem, zato bo občina tudi temu področju v prihodnje namenila veliko pozornosti. Trenutno preverja tehnične pogoje za izgradnjo tobogana iz objekta Exim oziroma nekdanje Hmezadove stolpnice. Novosti se v prihodnje obetajo tudi na območju Vrbja. Tam je občina že pridobila gradbeno dovoljenje za 18 novih parkirnih mest za avtodome. Pripravlja pa že tudi dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za bazen in kamp v Vrbju. Ta kompleks je poimenovala Center zdravja in aktivnega življenja. Največja žalska turistična znamenitost, Fontana piv Zeleno zlato, je trenutno na zimovanju, vse naprave pa so trenutno na rednem vzdrževanju. V novo, tretjo sezono bo fontana zakorakala predvidoma 31. marca prihodnje leto. Ali bo do takrat že zgrajena streha nad tržnico ob fontani, pa še ni mogoče napovedati. Kjub temu, da je občina že izbrala izvajalca del in da ima gradbeno dovoljenje, še ne sme graditi. Še vedno namreč čaka, da Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja potrdi projekt. Če odločbe ne bo do konca januarja prihodnje leto, strehe nad tržnico ne bodo mogla zgraditi do odprtja nove sezone na fontani. (NS)
Štajerski val v sliki