Zapleti pri izboru direktorja šmarskega zdravstvenega doma

10.12.2015

Glasovanje je bilo tajno, a kljub temu glede na razpravo ni bilo težko razbrati, kdo je sklep podprl in kdo ne.

Šmarski občinski svet ni podal soglasja Ireni Nunčič za direktorico Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah. Svet javnega zavoda bo moral tako razpis ponoviti. Nunčičeva je bila sicer edina prijavljena kandidatka, poteguje se za tretji mandat.

Brez pojasnil, zakaj nasprotovanje
Občinska komisija za mandatna vprašanja,volitve in imenovanja je občinskemu svetu predlagala, naj Ireni Nunčič ne poda soglasja. Sklep je sprejela s tremi glasovi proti dvema. Zakaj takšna odločitev, komisija ni pojasnila, saj tega od nje tudi ne zahteva pravilnik. Tudi med razpravo na občinskem svetu konkretnih očitkov ni bilo slišati. Nasprotniki Nunčičeve se praktično niso javno izpostavljali, so bili pa zato bolj glasni tisti, ki so ji podali soglasje. Med njimi svetnik SDS Janko Šket. „Vsak občinski svetnik ima pravico, da glasuje po svoji vesti, to je meni popolnoma jasno, ampak ne morem kot občinski svetnik brez kakršnekoli obrazložitve, kaj je bilo narobe pri delu direktorice oz. kaj se je zgodilo, glasovati proti njej,“ je poudarjal. Podobno je dejal tudi svetnik SLS, nekdanji župan Jože Čakš. Poslovanje zdravstvenega doma je po njegovih besedah dobro, ob tem je direktorica uspela v Šmarju zadržati 24-urno dežurno službo. „Če nekdo čuti mobing ali karkoli, pa so za ukrepanje pristojne službe. Vsi delavci morajo biti točno seznanjeni, kako ukrepati v takšnih primerih,“ je dejal. Svetnik Liste Stanka Šketa Davor Vrečko je bil ob njem edini, ki je izpostavil tematiko medsebojnih odnosov v zdravstvenem domu, ki že dolgo porajajo številna vprašanja, a brez odgovorov in dokazov. Po njegovih besedah se je že pri šmarskem vrtcu pokazalo, da se da vplivati in z določenimi ukrepi izboljšati klimo v določenem kolektivu. Spomnimo, po številnih očitkih sveta javnega zavoda šmarskega vrtca o neprimernem odnosu in nepravilnostih ravnateljice Marte Drofenik, ki pa jih pristojne službe še niso dokazale, se ta letos ni potegovala za nov mandat.

Na tajnem glasovanju 10:9
Podžupan David Stupica, svetnik Liste Stanka Šketa, je že pred sejo, kot to dovoljuje pravilnik, s podpisi osmih svetnikov vložil predlog za tajno glasovanje pri točki o (ne)soglasju direktorici zdravstvenega doma. Deset svetnikov je tajno glasovanje potrdilo, osem jih je bilo proti, ena svetnica se je vzdržala. Na tajnem glasovanju je bil rezultat podoben – deset svetnikov je podprlo sklep pristojne komisije, da Nunčičevi ne da soglasja, devet jih je bilo proti.

Kako naprej?
Ustanoviteljice Javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah so poleg šmarske občine še občine Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. Soglasje k imenovanju direktorja morajo potem, ko ga predlaga svet zavoda, dati občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Doslej je dobila soglasje v Rogatcu, v ostalih občinah o tem še niso odločali. Po izglasovanem nesoglasju Šmarčanov verjetno tudi ne bodo. „Svet javnega zavoda mora zdaj objaviti nov razpis za direktorja in izvesti vse potrebne postopke. Če ne bodo končani do sredine februarja, ko se direktorici izteče mandat, bo treba imenovati vršilca dolžnosti direktorja,“ nam je razložila predsednica sveta zavoda Zlatka Pilko. Seja sveta zavoda naj bi bila še letos. (AD)
Štajerski val v sliki