Zaradi napačnega parkiranja v Šmarju tudi globe

21.02.2017

V modri coni označimo čas prihoda na vidnem mestu, to lahko naredimo na list papirja ali s parkirno uro. Po dveh urah vozilo odpeljemo.

V sredini marca bo minilo leto in pol odkar so v središču Šmarja pri Jelšah uvedli območja brezplačnega kratkotrajnega parkiranja  - modre cone. Z novim parkirnim redom so uspeli povečati dostopnost javnih parkirnih površin čim večjemu številu občanov. Kršiteljem pišejo tudi globe.

Cilj ni kaznovanje, temveč vzpostavljanje reda
V modrih conah je dovoljeno brezplačno parkiranje, a za največ dve uri. Marko Razboršek, vodja Medobčinskega inšpektorata občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, ki nadzira voznike, je prepričan, da je ukrep dosegel svoj namen, saj se je dostopnost javnih parkirnih površin povečala. Vozila, ki so zasedala parkirne površine tudi po cel dan, so preteklost, tako je parkiranje v času opravkov omogočeno čim večjemu številu občanov. Če so redarji sprva voznike le opozarjali, zdaj kršiteljem napišejo tudi kazni. »Od 1. februarja 2016 do 16. februarja 2017 smo ugotovili 141 prekrškov, od tega smo izrekli 80 glob, 61 kršiteljev smo pa opozorili. To pomeni, da smo do občanov kar tolerantni, saj odstotek opozoril znaša kar 43 odstotkov,« razlaga Razboršek in dodaja, da njihov cilj ni praznjenje denarnic, temveč učinkovito vzpostavljanje reda. Za neoznačitev časa prihoda vozila ali prekoračitev dovoljenega časa parkiranja je globa 40 evrov. V roku osmih dni od izdaje obvestila o prekršku pa lahko voznik plača le polovico izrečene globe. Podrobneje o parkirnem redu lahko Marku Razboršku prisluhnete na spodnji zvočni povezavi. (SP)

Razboršek o pravilih v modri coni
Štajerski val v sliki