Zaživel Klub podjetnikov SAŠA regije

15.02.2017

Ustanovni zbor Kluba podjetnikov SAŠA regije. (Foto: Mestna občina Velenje)

Zaživel je Klub podjetnikov Savinjsko-šaleške regije. Z njim želijo krepiti sodelovanje in povezovanje gospodarskih, pa tudi negospodarskih organizacij. V prvem mandatnem obdobju bo klub vodil Franjo Bobinac.

Za razvoj celotne regije
Bobinac je bil poleg župana velenjske občine Bojana Kontiča pobudnik ustanovitve Kluba podjetnikov SAŠA regije. Ustanovni zbor je bil v torek, na njem so med drugim za predsednika izbrali Franja Bobinca, za podpredsednika pa Boštjana Gorjupa. „Tovrstno celovito delovanje bo omogočalo nadaljnji gospodarski in podjetniški razvoj SAŠA regije ter ustvarjanje novih delovnih mest, ki bodo občanom zagotavljala boljšo kakovost življenja,“ je ob ustanovitvi kluba dejal velenjski župan Bojan Kontič. Predsednik Uprave Gorenja in predsednik novoustanovljenega kluba Franjo Bobinac pa je poudaril dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo. Povezovanje bo po njegovem prineslo „pozitivne učinke, ki vplivajo na boljše rezultate celotne regije“. Kot še dodaja, je pomembno, da so v upravni odbor kluba imenovani predstavniki, ki delujejo na različnih področjih in ki pomembno prispevajo k razvoju kraja kot celote ter so tudi družbeno odgovorni. (AD)
Štajerski val v sliki