junij 3, 2021

Bo nov zakon ukinjal ambulante v zdravstvenih domovih?

Konec meseca bi lahko začel veljati zakon, ki bi, opozarjajo Mladi zdravniki, lahko celo okrnil zdravstveno oskrbo - sploh v manjših zdravstvenih domovih. Kaj o spornem členu pravijo v domovih v Laškem, Slovenskih Konjicah in Šmarju pri Jelšah?

Skupina Mladi zdravniki opozarja na slabosti 3.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki naj bi začel veljati konec junija. Novost je, da bo v vsaki zdravstveni ustanovi za vsako zdravstveno dejavnost potreben odgovorni nosilec. »Eden izmed pogojev zanj je tri leta delovnih izkušenj po pridobitvi licence za zdravnike na primarnem nivoju ter pet let delovnih izkušenj po pridobitvi licence za zdravnike na sekundarnem in terciarnem nivoju,« opozarjajo Mladi zdravniki. Kot poudarjajo, to pomeni, da zdravstvene ustanove ne bodo mogle zaposliti mladih specialistov, če nimajo na istem področju že zaposlenega tudi starejšega zdravnika. Tako bodo, pravijo, vrata morale zapreti ambulante v mnogih manjših zdravstvenih domovih, v večjih pa bo težava zlasti pri določenih vidikih oskrbe, saj imajo pogosto zaposlenega denimo le enega ortodonta.

Kako bi spremembe vplivale na delo nekaterih domov v naših krajih?
Za komentar smo prosili direktorja Zdravstvenega doma Slovenske Konjice Dejana Verhovška, ki pravi, da v njihovem zdravstvenem domu novost za zdaj ne bi predstavljala težav, lahko pa preglavice povzroča manjšim zavodom ali koncesionarjem, še posebej na podeželju, kjer so že sicer bolj kadrovsko podhranjeni. Pri tem razmišlja:

Tudi v Zdravstvenem domu Laško trenutno nov zakon še ne bi povzročil težav, saj so vsi nosilci zdravstvenih dejavnosti starejši zdravniki. Pri tem direktorica laškega doma Janja Knapič dodaja:

Bi pa nov zakon nekaj težav povzročil v Zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah, ki ima svoje postaje poleg šmarske še v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. "V Zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah smo se na nov zakon pričeli pripravljati že pred dvema letoma. Če bo prišel v veljavo, bomo imeli težavo z dvema ambulantama, in sicer z okulistično in ginekološko ambulanto, kjer nimamo polne koncesije. Za ginekološko ambulanto imamo predvideno specializantko, ki je trenutno na kroženju. Ko zaključi svojo specializacijo, prične delo pri nas," so nam pisno odgovorili, dodatnih pojasnil v šmarskem zdravstvenem domu nismo uspeli dobiti.

Oskrba mora biti v čim večji meri tudi v manjših domovih
Verhovšek novost vidi kot administrativno oviro, ki bi še otežila zaposlovanje predvsem mlajših zdravnikov ter bi jih zaradi tega težko motivirali za delo v manjših zdravstvenih zavodih. Več zdravnikov z več področij pa pomeni tudi boljšo in bolj raznoliko zdravstveno oskrbo, ki jo nek zavod lahko nudi:

Pri tem Janja Knapič pravi, da na področju nudenja čim širše in čim bolj celostne zdravstvene oskrbe tudi na ravni zdravstvenih domov država marsikdaj nima posluha:

Bi zakon preprečil zaposlovanje nekompetentnih zdravnikov?
Zagovorniki 3.a člena zakona, kot je trenutno zapisan, pravijo, da bi z njim preprečili zaposlovanje manj kompetentnega kadra, kar oba sogovornika ostro zanikata. Dejan Verhovšek pravi:

Knapičeva pa:

Knapičeva dodaja še, da bi morale vsako takšno in podobno odločitev pristojnih podpirati študije in analize ter sestanki s čim več vpletenimi. (TMG)