september 9, 2021

Zaradi korone v celjski bolnišnici spet okrnjeno redno delo

Slabšanje epidemiološke situacije vse bolj skrbi tudi v Splošni bolnišnici Celje, kjer bodo v prihodnjih dneh širili kapacitete za oskrbo covid bolnikov z drugim covid oddelkom in ob tem krčili ostale programe. Ob tem so se oglasili celjski ortopedi, ki opozarjajo, da so čakalne dobe pri njih že zdaj nevzdržne. Stališči sta na novinarski konferenci predstavili obe strani, ortopedi in vodstvo bolnišnice.

Čakalne dobe se bodo še podaljšale
Ob večanju števila covid bolnikov, ki potrebujejo hospitalizacijo, bodo v Splošni bolnišnici Celje v prihodnjih dneh znova primorani krčiti ostale programe. Ob tem so se oglasili zdravniki in medicinske sestre Oddelka za ortopedijo in športne poškodbe, kjer je krčenje programa predvideno, ko bodo potrebe po hospitalizacijah take, da bo potreben še tretji covid oddelek. Na ortopediji opozarjajo, da so čakalne dobe za preglede in posege že sedaj nevzdržne, ob krčenju programa pa bodo še slabše. Napoved je povzročila nejevoljo med zdravniki in medicinskimi sestrami na tem oddelku. Predstojnik Marko Mihelak je na dopoldanski novinarski konferenci dejal:

Problematike čakalnih dob in njihovega podaljševanja se zaveda tudi vodstvo bolnišnice. A v. d. strokovnega direktorja Radko Komadina pravi, da drugače ne gre, ker je v naslednjih dneh glede na prognoze Instituta Jožefa Stefana pričakovati največjo mobilizacijo slovenskih bolnišnic.

Veliko pomanjkanje medicinskih sester
Kadrovsko pomanjkanje med medicinskimi sestrami je precejšnje, kako se bodo torej organizirali?

Kako bo torej s krčenjem programov?

Opozorila ortopedov v celjski bolnišnici Komadina sicer razume in pravi: „Dobro razumemo drug drugega. Vsak dan sem kot strelovod deležen informacij z vseh koncev in krajev na vseh strokovnih področjih v bolnišnici, kako gre na tesno, kako nam zmanjkuje kapacitet, predvsem kadrovskih, ampak ... triažiramo. Dajemo prednost tistim, ki so ta hip življenjsko ogroženi." Posebnega zaključka ali dogovora glede opozoril celjskih ortopedov danes niso dosegli. Predstojnik oddelka Ortopedije in športnih poškodb Mihelak je dejal, da so želeli javnosti predstaviti svojo stran v tej zgodbi, da pa se ni nič spremenilo. Je pa zagotovil, da igrišča v tej tekmi s covidom ne bodo zapustili.

Govorci na dopoldanski novinarski konferenci (od leve proti desni): Predstojnik Oddelka za ortopedijo in športne poškodbe Marko Mihelak, direktorica celjske bolnišnice Margareta Guček Zakošek in v.d. strokovnega direktorja celjske bolnišnice Radko Komadina.

Poziv k odgovornemu ravnanju vsakega posameznika
Vodstvo bolnišnice je ob tem na prebivalce regije znova naslovilo apel. Direktorica Margareta Guček Zakošek poziva, naj se ljudje, če se še niso, odločijo za cepljenje, ker je verjetnost poteka bolezni, da bi oboleli potreboval hospitalizacijo bistveno manjša, kot če niso cepljeni. S tem bo manjši pritisk na bolnišnice in ne bo potrebno obsežnejše krčenje programov, ki se iz preteklih valov kaže kot slabša zdravstvena slika ljudi z drugimi boleznimi. (NS)