Demenca med nami

04.12.2018

V program Demenca med nami so se vključili oboleli z demenco, njihovi svojci in ostale skupine, ki se z demenco srečujejo. Foto: Dom starejših Šentjur

Demenca, ki najbolj prizadene starejše, je epidemija sodobnega časa. Še vedno zelo stigmatizirana bolezen je velik izziv tako za zdravstvene delavce kot za obolele in njihove družne. Pomembne korake za okolje, bolj prijazno demenci, je omogočil projekt Demenca med nami, ki ga je vodil Dom starejših Šentjur.

V projektu sodelovalo 1.500 udeležencev
Osem projektnih partnerjev s Celjskega je od poletja 2017 do novembra 2018 sodelovalo v projektu Demenca med nami, katerega cilj je bilo izobraževanje in osveščanje strokovne in laične javnosti za obvladovanje demence. V lokalno okolje usmerjen projekt je izvajal Dom starejših Šentjur skupaj s konzorcijskimi partnerji: Splošno bolnišnico Celje, Zdravstvenim domom Celje, Centrom za socialno delo Enota Šentjur pri Celju, Društvom upokojencev Šentjur, Spominčico Šentjur, Zdravstvenim domom Šentjur in Šmarje pri Jelšah ter Pegazovim domom Rogaška Slatina.

Pri obravnavi bolnikov z demenco je za bolj kakovostno življenje z boleznijo pomemben timski pristop, v katerega so poleg zdravstvene ekipe strokovnjakov aktivno vključeni tudi bolnikovi svojci.

Vesna Vodišek Razboršek, direktorica Doma starejših Šentjur ocenjuje projekt Demenca med nami kot izjemno uspešen in učinkovit, saj se je aktivnosti v okviru projekta udeležilo nekaj manj kot 1500 udeležencev. "V modulu za strokovno javnost je bilo izvedenih 32 predavanj in 17 delavnic, pri izvedbi je sodelovalo 31 različnih predavateljev, strokovnjakov. V modulu za laično javnost pa je bilo izvedenih 26 predavanj in 9 delavnic, ki jih je izvedlo 34 predavateljev, strokovnjakov z različnih področij," pojasnjuje Vodišek Razborškova.

 Za demenci prijazno okolje
"Končni cilj projekta, ki smo ga tudi dosegli, je bila usmeritev v lokalni nivo z oblikovanjem demenci prijaznega okolja, kar smo storili z nudenjem storitev podporne mreže za obolele, svojce in laične oskrbovance s strani multidisciplinarnega laičnega mobilnega tima, oblikovanjem info točke za pridobivanje osnovnih informacij in znanj ter možnostjo učenja v obliki praktičnih delavnic v skupini za samoopomoč z namenom pridobivanja in prenašanja izkušenj ostalim generacijam," razlaga Vesna Vodišek Razboršek in dodaja, da so s programom obolelim z demenco omogočili večjo možnost kakovostnega bivanja v domačem okolju. Zelo pomembno je tudi pravočasno in pravilno diagnosticiranje oziroma prepoznavanje in razločevanje različnih oblik demence od preprostega pozabljanja stvari, to pa se začne že v domačem okolju. Dom starejših Šentjur je v sklopu projekta pripravil in izdal tudi zbornik, ki je dostopen TUKAJ. Podrobneje o rezultatih projekta Demenca med nami in epidemiji demence, ki nas vse postavlja pred nove izzive, je Vesna Vodišek Razboršek spregovorila v pogovoru s Snežano Prebil. Prisluhnite na spodnji povezavi. (SP)
Štajerski val v sliki