Bo direktor celjske bolnišnice ob stolček?

08.11.2017

Za današnjo novinarsko konferenco je bilo veliko zanimanje medijev. Direktorja Marjana Ferjanca so prišli podpret strokovni direktor bolnišnice Franc Vindišar ter nekateri zdravniki. (Foto: Radio Štajerski val)

Konec minulega tedna je Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje začel postopek razrešitve direktorja bolnišnice Marjana Ferjanca. Očita mu nepripravljen finančni načrt za letošnje leto in nepravilnosti pri prevedbi plač za nekatere zaposlene. Ferjanc je na današnji novinarski konferenci očitke zavrnil.

Kateri so očitki?
Kot nam je pojasnil predsednik Sveta javnega zavoda Splošne bolnišnice Celje Andraž Jakelj, Ferjancu očitajo dve stvari: "To, da Splošna bolnišnica Celje še nima finančnega načrta za leto 2017, drugi razlog je pa, da je inšpekcijski nadzor v zavodu pri 46 naključno izbranih zaposlenih ugotovil, da jih 37 ne izpolnjuje pogojev glede izobrazbe za zasedbo delovnega mesta." Svet zavoda je zato po Jakljevih besedah začel postopek za razrešitev in direktorju Ferjancu dal rok, do katerega se mora o očitkih izreči, to je 15. november. 

Finančni načrt je, nepravilnosti pri plačah popravljene
Direktor celjske bolnišnice Marjan Ferjanc je v prvem odzivu na novico dejal le, da gre za politično razrešitev, na današnji novinarski konferenci, ki je bila sicer namenjena predstavitvi praznovanja 130-letnice bolnišnice, pa se še podrobneje odzval na očitke. Pravi, da so finančni načrt za letošnje leto pripravili in ga aprila dali v potrditev svetu zavoda, ki ga je sprejel. Potem so načrt poslali ministrstvu za zdravje, ki ga ni sprejelo in je zahtevalo popravek načrta. Ferjanc se je temu uprl: „Rekel sem, da ne bomo naredili potvorjen, nerealen finančni načrt in da bomo počakali na takrat, ko bodo drugi temelji, da pripravimo realen finančni načrt.“ Ko je bil sprejet intervencijski zakon za sanacijo slovenskih bolnišnic, so v Splošni bolnišnici Celje pripravili nov finančni načrt, ki ga je svet zavoda obravnaval na oktobrski seji in ga ni potrdil. „Vsaj ena članica sveta zavoda je rekla, da ga ni niti pogledala in da ga ne bo potrdila. Dejstvo je, da so imeli v tistem času že izpisano obtožnico zame in ga zato niso potrdili,“ je dejal Ferjanc. Glede očitkov o nepravilnostih pri plačah nemedicinskega osebja je direktor celjske bolnišnice pojasnil, da je leta 2008 delovna inšpekcija res ugotovila nepravilnosti v 34 primerih, a da so jih potem odpravili.

Končna odločitev prihodnji teden
Svet zavoda bo dokončno o razrešitvi direktorja, ki je na čelu celjske bolnišnice že tretji mandat, odločal prihodnji teden. Ferjanc glede razpleta ni optimističen. Pričakuje, da bo svet zavoda razrešitev izglasoval in da tako prihodnji teden ne bo več sedel na direktorskem stolčku. Po komentar, ali gre res za politično razrešitev, kot pravi Ferjanc, smo se obrnili tudi na predsednika Sveta javnega zavoda Splošne bolnišnice Celje Andraža Jaklja, ki je povedal: "Zdi se mi, da ne gre za politično razrešitev, ker ni politično, da bolnišnica nima finančnega načrta in da je inšpektor ugotovil to, kar je ugotovil." Na današnji novinarski konferenci so Ferjancu podporo sicer izrekli strokovni direktor bolnišnice Franc Vindišar ter skupina zdravnikov in predstojnikov oddelkov. Vindišar je dejal, da bo odločitev sveta zavoda vplivala tudi na njegovo odločitev, ali dokonča svoj mandat na mestu strokovnega direktorja, ali pa ga bo predčasno zaključil. (NS) 
Štajerski val v sliki