maj 27, 2020

Kako zdravi ste v tvoji občini?

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pripravil posodobljene podatke o zdravju prebivalcev v slovenskih občinah. Kar nekaj kazalnikov kaže na izboljšanje splošnega zdravja, so pa tudi področja, kjer so bili kazalniki lani slabši kot pred tem.

»Z omogočanjem boljše dostopnosti in dosegljivosti podatkov o zdravju na nivoju lokalne skupnosti NIJZ spodbuja krepitev zdravja in preprečevanje bolezni v okoljih, kjer ljudje živijo in delajo,« razlagajo v NIJZ, ki je na osnovi različnih podatkovnih virov že peto leto pripravil kratke publikacije in interaktivne tematske karte za vsako občino. Omogoča tudi primerjave z minulimi leti, podatke za svojo občino lahko najdete TUKAJ.

Na katerih področjih izboljšanje zdravja?
Sicer pa podatki kažejo, da se je na nekaterih področjih splošno zdravje izboljšalo. »Manj je bolnišničnih obravnav zaradi astme pri otrocih in mladostnikih ter zaradi klopnega meningoencefalitisa. Manjše število prebivalcev je prejelo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka in duševnih težav. Zmanjšuje se stopnja novo odkritih rakov debelega črevesa in danke. Nadaljuje se trend zmanjševanja umrljivosti, k čemur veliko prispeva stalno zmanjševanje prezgodnje umrljivosti na račun srčno-žilnih bolezni in rakavih obolenj. Postopno zmanjšanje števila samomorov opazujemo že peto leto zapored. Vzpodbuden podatek je, da se je zmanjšalo število bolnišničnih obravnav zaradi bolezni, neposredno pripisljivih alkoholu. V petih letih opažamo tudi povečanje udeležbe v državnih presejalnih programih za raka,« naštevajo v NIJZ.

Na katerih področjih poslabšanje zdravja?
Pri nekaterih kazalnikih pa je zaznati poslabšanje. »V dobri polovici občin se je v primerjavi z objavo v letu 2019 povečal delež prejemnikov zdravil zaradi sladkorne bolezni. Prav tako se je povečalo število srčnih kapi in zlomov kolka pri prebivalcih, starejših od 65 let, ter število novih primerov raka, ki ne vključuje nemelanomskih kožnih rakov. Nekoliko je naraslo število prekomerno prehranjenih osnovnošolskih otrok, 24,5 % je prekomerno prehranjenih. Že peto leto zapored opažamo trend naraščanja bolniške odsotnosti, ki se je v primerjavi z letom 2016 povečala kar v 88 % slovenskih občin in se je v celi državi v povprečju zvišala z 13,7 na 16,4 dni na zaposlenega prebivalca,« navajajo na NIJZ. (AD)