februar 21, 2021

Kako zdravi ste v vaši občini?

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v sodelovanju s še nekaj organizacijami pripravil raziskavo Zdravje v občini. Pod drobnogled je vzel različne kazalnike v vseh 212 slovenskih občinah. Kaj so pokazali rezultati?

Informacije o zdravju prebivalstva so predstavljene na ravni Slovenije, statističnih regij, upravnih enot in občin. S tem je, kot poudarjajo na NIJZ, omogočen prikaz stanja posameznih območji in primerjave med njimi.

»Informacije o zdravju prebivalcev, zdravstvenem varstvu in povezanih dejavnikih so pomembne za odločanje na vseh ravneh življenja in delovanja skupnosti. Uporabljamo jih za ocene stanja, načrtovanje zdravstvene infrastrukture in oskrbe, spremljanje družbenih, političnih, socialnih in drugih vplivov na zdravstveno stanje in zdravstveni sistem. Kazalniki o zdravju in bolezni v okolju, kjer ljudje živijo, predstavljajo dobro izhodišče in pomoč pri iskanju ustreznih rešitev za izboljševanje. Podatki o zdravstvenem stanju prebivalstva na manjših območjih se lahko precej razlikujejo od skupnih, državnih, ki predstavljajo povprečne vrednosti. Nekateri zdravstveni podatki v Sloveniji so na voljo tudi na ravni občin. Le s poznavanjem podatkov o zdravju prebivalcev občine lahko njeni odločevalci načrtujejo aktivnosti in predlagajo ukrepe za izboljšanje zdravja prebivalcev,« razlagajo pripravljavci raziskave.

V raziskavi so zbrani tudi podatki za vseh 212 občin. (Foto: NIJZ)

Vanjo so sicer vključili 28 kazalnikov, ki so jih razvrstili v tri kategorije, in sicer kazalniki zdravstvenih delavcev, kazalniki zdravstvenega varstva v bolnišnicah ter kazalniki zdravstvenega varstva na primarni ravni. Podatke so, za lažje razumevanje in primerjavo, prikazali tudi na tematskih kartah in grafikah.

Iskanje podatkov je enostavno, na spletni strani, do katere lahko dostopate TUKAJ, v levih stolpcih izberete regijo ali občino, za katero želite podatke, izpišejo se številčno in grafično za posamezne kategorije, dodan pa je tudi vsebinski opis. Stran omogoča tudi primerjavo s preteklimi leti. (AD)