oktober 9, 2020

Margareta Guček Zakošek ni več direktorica celjske bolnišnice

Margareta Guček Zakošek ni več direktorica Splošne bolnišnice Celje. Sodišče je namreč odločilo, da je bilo njeno imenovanje nezakonito. Svet zavoda je danes za vršilca dolžnosti imenoval Dragana Kovačića, za največ leto dni.

Spomnimo, tožbo je vložil Branko Gabrovec, eden od kandidatov za direktorja, ki je razpisni komisiji sveta zavoda očital, da ga je nezakonito izločila iz razpisa. Delovno sodišče v Celju je že pred časom odločilo, da je sklep sveta zavoda iz februarja elta 2018 o imenovanju Margarete Guček Zakošek za direktorico nezakonit in se razveljavi. Zdaj mu je pritrdilo še Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani. „Hkrati je sodišče Splošni bolnišnici Celje naložilo, da ponovno odloči o imenovanju direktorja. V tem postopku pa mora ponovno opraviti izbiro med vsemi na razpis prijavljenimi kandidati in kot kandidata, ki izpolnjuje razpisne pogoje, upoštevati tudi doc. dr. Branka Gabrovca,“ so sporočili iz celjske bolnišnice.

„Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje je v skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih mag. Margareti Guček Zakošek odpovedal Pogodbo o zaposlitvi za delo na delovnem mestu direktorice. Odpoved direktorici ni izdana iz krivdnih razlogov, ampak iz formalnih zahtev sodbe, saj zaradi razveljavitve sklepa o izbiri za opravljanje tega dela ne izpolnjuje več pogojev,“ ob tem razlagajo v bolnišnici.

Da največja zdravstvena ustanova v celjski regiji ne ostane brez veljavno imenovanega zakonitega zastopnika, se je svet zavoda že to popoldne sestal na izredni seji in imenoval vršilca dolžnosti direktorja. Večino glasov je prejel Dragan Kovačić, sicer predstojnik kardiološkega oddelka celjske bolnišnice. Funkcijo bo opravljal največ leto dni oziroma do zaključka postopka imenovanja direktorja za naslednje mandatno obdobje. „Člani Sveta zavoda so razpravljali tudi o ponovitvi izbirnega postopka za imenovanje direktorja in se strinjali, da se k temu pristopi v najkrajšem možnem času,“ so še sporočili iz Splošne bolnišnice Celje. (AD)

Dragan Kovačić je v preteklosti že bil v. d. direktorja celjske bolnišnice. (Foto: FB SB Celje)