september 14, 2021

Nemška veleposlanica na obisku v Rogaški Slatini

Mrežni podjetniški inkubator Vrelec Rogaška Slatina je bil že tretjič gostitelj delegacije nemškega veleposlaništva, ki jo je vodila nemška veleposlanica v Sloveniji Natalie Kauther. Ob obisku v Rogaški Slatini je veleposlanico Kautherjevo sprejel tudi župan mag. Branko Kidrič, ki je gostje seznanil s strateškimi načrti občine v prihodnje. Veleposlanica je obiskala še Steklarno Rogaška, si ogledala znamenito kristalno dvorano ter se z gostitelji sprehodila skozi zdraviliški park in središče Rogaške Slatine.

Nemčija je strateška, politična in gospodarska ter največja izvozna partnerica Slovenije. Bogati stiki so vzpostavljeni tako na zvezni, kot na regionalni ravni, o čemer se je prepričala tudi veleposlanica na obisku v Rogaški Slatini, kjer se je v slatinskem inkubatorju MPI Vrelec srečala s podjetniki s potencialom za globalno rast in internacionalizacijo. Nemška veleposlanica je izrazila zadovoljstvo ob srečanju s podjetniki, saj številni med njimi že delujejo na tujih trgih, predvsem v Nemčiji. »Spodbudno je, koliko podjetij že deluje na tujih trgih, tudi nemškem. Medsebojno gospodarsko sodelovanje in povezovanje tudi na regionalni ravni je velikega pomena za bilateralne odnose in gospodarsko rast. Rogaška Slatina je zelo lepa in ponuja zelo veliko, ne samo v turističnem smislu,« ni skrivala navdušenja nad lepotami in potencialom Rogaške Slatine nemška veleposlanica Natalie Kauther.
Srečanja na temo poslovanja z Nemčijo se je udeležila glavnina inkubiranih podjetnikov in tudi nekaj zunanjih, ki poslujejo s tujino. Veleposlanico sta na obisku spremljali vodja oddelka za gospodarstvo veleposlaništva ZR Nemčije v Sloveniji Eva-Ricarda Willems in Natalie Šeruga, prav tako z oddelka za gospodarstvo na nemškega veleposlaništvu v Sloveniji, ki sta tudi odgovarjali na vprašanja podjetnikov.
Ti so izpostavili predvsem težave s pomanjkanjem delovne sile in dolgotrajnimi postopki urejanja dokumentacije za delavce iz držav izven EU za napotitev na delo v Nemčijo. Nemčija velja za zrelo in razvito tržišče, zato ima tudi visoke zahteve od tujih partnerjev, vendar so se gostje strinjale, da so dolgotrajni administrativni postopki problem, na katerega večkrat opozarjajo tudi na veleposlaništvu.

Delegacija nemške ambasade v Sloveniji na obisku v MPI Vrelec Rogaška Slatina (z leve): Natalie Šeruga, veleposlanica Natalie Kauther, direktorica MPI Vrelec Branka Aralica in Eva-Ricarda Willems

Veleposlanico je zanimalo tudi, kako so se podjetja soočila s covid krizo in kako jim inkubator kot podporna institucija pomaga pri poslovanju, še posebej na začetku njihove podjetniške poti. Direktorica MPI Vrelec Branka Aralica je veleposlanici predstavila MPI Vrelec, srečanje veleposlanice s podjetniki, tako vključenimi v slatinski inkubator kot tudi s tistimi izven inkubatorja, pa je, kot poudarja Aralica, za vse velikega pomena: »Vsa podjetja, ki se podajajo na pot internacionalizacije, zelo potrebujejo celovite informacije o tržiščih, na katera se podajajo. Zelo pomembno je, da do teh informacij pridejo hitro in da so le-te verodostojne in uporabne. Tukaj so povezave izjemno velikega pomena.«

Podjetniki so na srečanju izpostavili predvsem težave s pomanjkanjem delovne sile in dolgotrajnimi postopki urejanja dokumentacije za delavce iz držav izven EU za napotitev na delo v Nemčijo.

Srečanje s podjetniki v MPI Vrelec je bilo organizirano v sklopu aktivnosti znotraj projekta SIO Vrelec 2020 – 2022.