januar 14, 2020

Domovi starejših - kolikšne podražitve in kakšna čakalna doba?

Novo leto prinaša višje cene oskrbe v domovih starejših. Ob tem se številni domovi srečujejo tudi s kadrovskimi stiskami, starejši in njihovi svojci pa z dolgimi čakalnimi vstami. Preverili smo, kako je v Obsotelju in na Kozjanskem.

Podrobnosti o novostih in glavnih izzivih domov za ostarele smo poiskali v zasebnem domu s koncesijo, Pegazovem domu v Rogaški Slatini, in javnem Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah, ki skrbita za oskrbo starejših v Obsotelju in na Kozjanskem.

Čakajo vsaj pol leta
V Pegazovem domu je 131 stanovalcev. Tisti, ki so na čakalni listi, na mesto v domu čakajo od pol leta do leta dni, pravi direktorica Kristina Kampuš. V Šmarju pri Jelšah je 213 stanovalcev, štirim ljudem nudijo dnevno varstvo. Čakalna doba na njihovem negovalnem oddelku znaša šest mesecev, v stanovanjskem pa tudi do dve leti in več, razlaga tamkajšnja direktorica Gordana Drimel. V obeh domovih imajo prednost prebivalci občin, v katerih sta domova, in občin iz njune okolice.

Gordana Drimel iz Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah, ki ima enoto tudi v Podčetrtku, našteva, po katerih oddelkih je največ povpraševanja:

Podobno je tudi v slatinskem Pegazovem domu, pravi Kristina Kampuš:

Foto: Pixabay

V Rogaški januarski, v Šmarju marčevski dvig cen
Ob prelomu leta nemalo prahu dvigujejo višje cene oskrbe v domovih starejših. V Pegazovem domu so se cene za dva odstotka dvignile z januarjem. Za enoposteljno sobo s kopalnico je potrebno odšteti 29 evrov na dan, za dvoposteljno sobo s kopalnico 25 evrov, za dvoposteljno sobo s souporabo kopalnice pa 24 evrov, našteva Kampuševa.

V šmarskem domu upokojencev so dvig cen prestavili na marec. Pri njih je sicer osnovni oskrbni dan za pokretnega stanovalca v dvoposteljni sobi s souporabo sanitarij slabih 19 evrov. Kolikšen bo marčevski dvig cen, pa še ne vedo. Direktorica pravi, da čakajo na izračun Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pričujejo ga februarja.

Dvig cen oskrbe je posledica višjih stroškov dela zaradi dviga minimalne plače. Kampuševa o tem pravi:

Pegazov dom v Rogaški Slatini temelji na konceptu gospodinjskih skupin. (Foto: Štajerski val)

Normativi in plače neustrezni, rešitve pa neučinkovite

Ob tem obe direktorici poudarjata, da so plače za zahtevno delo v domu starejših prenizke, neustrezni so tudi normativi, ki določajo, koliko zaposlenih si lahko dom starejših privošči iz cen bivanja in oskrbe stanovalcev.

Priložnosti za izboljšave, pravita sogovornici, so. Kje jih vidi Gordana Drimel?

Kristina Kampuš pa pravi:

Z motiviranim in realno obremenjenim kadrom, pravita direktorici, je lahko oskrba v domu veliko boljša. Tako bi lahko več pozornosti posvetili stanovalcem. Ti potrebujejo osebni stik ter aktivnosti, ki dom vključujejo v okolje in posledično starejše v družbo. Tako starejši namreč ohranijo občutek pomembnosti in koristnosti, mlajši pa se naučijo spoštovati starost in starejše. (TMG)