oktober 26, 2020

Od jutri omejitev gibanja na občine, katere so izjeme?

Vlada dodatno zaostruje ukrepe v boju proti novemu koronavirusu. Od jutri bo začasno prepovedano prehajanje občin. Izjeme bodo takšne, kot so bile že spomladi. Preverite, katerih 13 izjem določa odlok.

Z odlokom, ki bo začel veljati jutri, vlada začasno omejuje prehajanje med občinami. Določa tudi 13 izjem, prehajanje med občinami je ob upoštevanju priporočil za posameznike dovoljeno v naslednjih primerih:

-prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
-opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
-odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
-varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
-dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
-dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
-dostop do storitev za nujne primere,
-dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
-dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
-izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
-potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
-dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni,
-nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

Uveljavljanje izjem (razen za točko 13, ki velja samo za posameznika) velja, kot navajajo, tudi za ožje družinske člane (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve) in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.

Bo pa treba, kot še navaj odlok, pri prehajanju občinske meje imeti pri sebi dokazilo, s katerim posameznik izkaže uveljavljanje izjeme, ter lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje naslednje podatke:

-ime in priimek,
-naslov bivališča,
-naslov oziroma kraj cilja potovanja,
-navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje,
-navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki gibljejo in zadržujejo z njim,
-navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena,
-navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,
-navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.

Dokazilo in izjavo mora oseba na zahtevo pokazati pristojnemu organu.

In še to: šteje se, da oseba prebiva v občini, če ima v tej občini stalno ali začasno prebivališče. Posameznik je lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema prebivališčema. (AD) 

Datoteke

100 Jerome - Take My Hand.mp3