maj 28, 2020

V Šmarju eden od devetih satelitskih urgentnih centrov

Zdravstvenemu domu Šmarje pri Jelšah je država odobrila enoto triaže, s čimer so korak bliže k vzpostavitvi satelitskega urgentnega centra. Ta bo prinesel aktivno ekipo, ki bi se ukvarjala z nujnimi/interventnimi zadevami izven zdravstvenega doma.

Za boljšo oskrbo nujnih primerov
Vlada je v ponedeljek določila financiranje triaže v devetih satelitskih urgentnih centrih, med drugim v Zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah. Direktorica Jasna Žerak ob odobritvi programa ne skriva zadovoljstva, saj so z odobritvijo triažne enote korak bliže k vzpostavitvi satelitskega urgentnega centra. 

Satelitske urgentne centre država načrtuje na t. i. sivih območjih, kjer je slabša pokritost z urgentno medicinsko pomočjo. Z vzpostavitvijo centra bi imel šmarski zdravstveni dom vseskozi na voljo ekipo, ki bi se ukvarjala z nujnimi interventnimi obravnavami pacientk in pacientov na terenu. Triažna enota pa bo za prebivalce pomenila sodoben način razvrščanja pacientov, poškodovancev v skupine glede na vrsto in težo poškodbe, obolenja ter nujnost obravnave, razlaga Žerakova:

Za enoto triaže v šmarskem zdravstvenem domu bo država financirala 2,65 diplomiranega zdravstvenika. Program naj bi zaživel v jeseni, do takrat bo potrebno izvesti izobraževanje potrebnega kadra in urediti ustrezne prostore. Kdaj bo država v celoti vzpostavila urgentne satelitske centre, trenutno še ni znano. (SP)

Ekipa nujne medicinske pomoči z direktorico Jasno Žerak ob prevzemu novega reševalnega vozila oktobra lani. (Foto: Zlatka Poljažer)