januar 20, 2022

Energetika Celje: cena zemeljskega plina bo višja za 100 %

Pri daljinskem ogrevanju je manjši skok cen

Tudi v Energetiki Celje so s prvim januarjem dvignili cene ogrevanja. Podražitev je, kot pravijo, posledica rekordnih cen zemeljskega plina. Za koliko višje bodo vsote na položnicah?

Ogrevanje z zemeljskim plinom se draži. Tudi pri Energetiki Celje. V tem podjetju izvajajo dve gospodarski javni službi, to sta distribucija toplote preko t. i. sistema daljinskega ogrevanja ter distribucija zemeljskega plina oz. upravljanje s plinovodnim omrežjem. Ob tem izvaja še termično obdelavo odpadkov kot državno obvezno gospodarsko javno službo, ter tržni dejavnosti, dobavo zemeljskega plina in proizvodnjo toplote.

Cena zemeljskega plina, ki ga v sklopu tržnih dejavnosti dobavlja svojim odjemalcem, je od 1. januarja, v primerjavi z decembrom, višja za 100 odstotkov. „Ker je račun odjemalca sestavljen iz zemeljskega plina, dajatev in omrežninskega dela, bo položnica povprečnega odjemalca pri isti porabi višja za približno 69 odstotkov. Omrežnina se je s 1. januarjem namreč pocenila za 4,5 odstotka,“ je podražitev mestnega plina pojasnila, vodja za odnose z javnostmi v Energetiki Celje Helena Kojnik.

Pri daljinskem ogrevanju pa je podražitev nižja, pravi Kojnikova:

O razlogih za podražitev pa Kojnikova pravi:

Do kod bodo cene še rasle, je zaradi nepredvidljive situacije, ki je povezana z več dejavniki, nemogoče napovedati, pravi Kojnikova in dodaja, da v Energetiki Celje upajo, da se bo izjemno višanje cen, tako energentov kot drugih surovin, ustavilo in da bodo v naslednjo ogrevalno sezono lahko vstopili s cenami na običajnih nivojih. (NS)