Združeni za boljši nastop na trgu

17.09.2015

Direktor Elektro Gorenjska Rudolf Ogrinc (levo) in direktor Elektro Celje Energija Mitja Terče (desno).

Podjetji Elektro Celje Energija in Elektro Gorenjska bosta od 1. oktobra na slovenskem trgu električne energije nastopali skupaj. Združili se bosta v podjetje ECE.

Prednost tudi za kupce
Podjetji, ki sta sicer v državni lasti, bosta z združitvijo postali drugi največji ponudnik energije v Sloveniji, z največjim številom kupcev. Med njimi bo približno 200.000 gospodinjstev in več kot 30.000 podjetij. »V Sloveniji je trenutno na trgu deset ponudnikov električne energije, marže so najvišje v Evropi, število konkurentov na prebivalca pa je med najvišjimi. Zato smo se odločili, da bomo na tem trgu nastopali skupaj in našim kupcem ponudili najboljše, kar ponujata obe podjetji,« je povedal direktor Elektro Celje Energija Mitja Terče. Z združitvijo bodo po njegovem zagotrovilu na boljšem tako odjemalci na Gorenjskem kot na Celjskem. Na Gorenjskem bodo odslej dobavljali energijo iz obnovljivih virov brez doplačila, ki jo je Elektro Celje Energija svojim kupcem ponujalo že prej. Kupcem v celjski regiji pa združitev med drugim prinaša komuniciranje z dobaviteljem preko brezplačne telefonske številke ter spletno trgovino z energijsko varčnimi aparati.

Združitev brez odpuščanja
Združitev Elektro Gorenjske in Elektro Celje Energija ne bo prinesla odpuščanj. Ohranili bodo vseh 80 delovnih mest, spremembe, ki jih prinaša združevanje, pa rešujejo z reorganizacijo in izobraževanjem delavcev. (NS)
Štajerski val v sliki