Zrečane čakajo višje komunalne položnice

14.05.2015

Kljub povišanju cen, komunalne storitve v zreški občini po zagotovilih občinske uprave ostajajo pod slovenskim povprečjem

V Zrečah imajo novo čistilno napravo in kanalizacijsko omrežje. Zato se obetajo nove cene komunalnih storitev, ki jih bodo uvajali postopoma. Prva podražitev že prihodnji mesec.

Najprej dražje odvajanje odpadne in padavinske vode
Zreški režijski obrat je sredi aprila prevzel v upravljanje novo čistilno napravo s pripadajočim kanalizacijskim omrežjem. Po besedah vodje oddelka za okolje in prostor na zreški občinski upravi Štefana Posiloviča je enoletno poskusno obratovanje čistilne pokazalo nekatere tehnične pomanjkljivosti, ki pa so jih že odpravili in tako zagotovili učinkovito čiščenje. Večmilijonsko komunalno naložbo pa bodo na svojih žepih zdaj občutili tudi občani. Že 1. junija se bo za tiste prebivalce, ki so že priklopljeni na nov kanalizacijski in meteorni kanal, podražilo odvajanje komunalne in padavinske vode. " Zrečani smo doslej plačevali takoimenovano kanalščino, mesečno približno štiri evre. Poslej bo stanovanjska hiša, v kateri živi štiričlanska družina in porabi približno 15 kubikov, plačevala 12 evrov na mesec," je pojasnil Posilovič.

Kaj pa čiščenje odpadnih voda?
Predvidoma na prihodnji seji pa naj bi zreški občinski svetniki potrdili še ceno za čiščenje odpadne in padavinske vode, ki bo nadomestila dosedanji davek za obremenjevanje voda. Znesek na položnici naj bi bil čez nekaj mesecev približno štiri evre višji kot doslej. Štefan Posilovič priznava, da je baza podatkov o številu priklopov na kanalizacijsko omrežje nepopolna, zato jo bodo do konca leta izpopolnili. Prihodnje leto pa jih čaka še ureditev upravljavskega sistema z greznicami in malimi čistilnimi napravami. Tako bodo zagotovili celovit in pregleden sistem odvajanja in čičenja odpadnih voda v lokalni skupnosti. O tem Štefan Posilovič podrobneje v spodnji izjavi. (BF)

ŠTEFAN POSILOVIČ O PREGLEDNEM SISTEMU
Štajerski val v sliki