Župani nezadovoljni s financiranjem občin

06.02.2017

Sejo predsedstva Skupnosti občin Slovenije (SOS) so tokrat gostile Terme Olimia iz Podčetrtka.

Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je v Podčetrtku znova opozorilo na težave pri financiranju občin. Župane skrbijo nizke povprečnine in zviševanje obsega storitev, ki jih morajo zagotavljati občanom.

Občine za več državnega denarja
Župani Skupnosti občin Slovenije (SOS), ki vključuje 178 slovenskih občin, so na petkovem srečanju v Podčetrtku s predstavniki države razpravljali o financiranju občin v prihodnjih letih in zaskrbljujočem finančnem stanju, ko nekateri občinam primanjkuje potrebnega denarja za financiranje zakonskih nalog. Župani so opozorili, da država z klestenjem povprečnine ter sredstev za sofinanciranje naložb slabi tudi sam razvoj države. Po oceni strokovnjakov je zaradi zmanjšanja naložb rast bruto družbenega proizvoda države nižja za skoraj odstotek. Predstavniki ministrstva za finance so medtem vztrajali, da država trenutno ne more zagotoviti občinam več denarja zaradi fiskalnega pravila. S tem so se sicer županje in župani strinjali, vendar opozorili, da država tega pravila ne upošteva pri pogajanjih s sindikati javnega sektorja, zato so občine očitno neenakovredno obravnavane. To je po oceni županov še posebej problematično, saj občine skrbijo za boljšo kakovost življenja vseh občanov in ne le za interese posameznih skupin prebivalstva. Predsedstvo SOS zato v želji po izboljšanju finančnega položaja občin državo poziva, da pripravi takšne predloge novega Zakona o javnih financah kot tudi predloga novega Zakona o financiranju občin, ki bodo dejansko usklajeni in s tem sprejemljivi za občine. (SP)
Štajerski val v sliki