Župani Savinjske regije si želijo več evropskega denarja

08.03.2017

Predlog sprememb sta predstavila predsednik Sveta Savinjske regije in slatinski župan Branko Kidrič ter župan občine Celje Bojan Šrot.

Svet Savinjske regije, ki ga sestavlja 31 občin regije, je pripravil predlog spremembe Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike med letoma 2014 in 2020. Župani in županje so namreč nezadovoljni s sedanjim načinom črpanja evropskega denarja. 

Predlog težak 350 milijonov evrov
Finančna perspektiva 2014-2020 se je prevesila v drugo polovico, občine pa soglasno ugotavljajo, da evropskih razpisov, na katere bi lahko prijavile projekte, doslej pravzaprav ni bilo. Upajo, da se bo država v prihodnje bolj angažirala pri zagotavljanju denarja. Predlog spremembe, ki temelji na Regionalnem razvojnem programu Savinjske regije in potrebah vzhodne kohezijske regije, se nanaša na sedem področij in pet prednostnih osi, ki so ocenjene na 350 milijonov evrov. Župani, združeni v Svet Savinjske regije, med drugim predlagajo povečanje denarja za energetsko prenovo stavb v višini 50 milijonov evrov, 30 milijonov evrov za izgradnjo državnih in lokalnih kolesarskih povezav ter 20 milijonov evrov za izgradnjo regionalnih in lokalnih cest. V novi finančni perspektivi so izviseli projekti odvajanja in čiščenja odpadnih voda, tudi na tem področju predlagajo povečanje denarja za 50 milijonov evrov. Več denarja se med drugim nadejajo še na področju naložb v turistično, kulturno, vzgojno-izobraževalno, športno in zdravstveno infrastrukturo. (NS)
Štajerski val v sliki