oktober 8, 2016

Županje v Podsredi o težavah občin

Kozjanska županja Milenca Krajnc je gostila srečanje slovenskih županj, na delovnem sestanku se jim je pridružil tudi predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel. Spregovorili so o težavah na področju javnih zavodov, vrtcev in oskrbe starejših. 

Država občinam nalaga vse več obveznosti
Na srečanju, ki se ga je udeležilo 12 od 16 slovenskih županj, so prve dame občin izmenjale izkušnje in opozorile na težave, s katerimi se srečujejo pri vodenju občin. Kot je po uradnem delu srečanja povedala županja Milenca Krajnc, so predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela opozorile predvsem na težave na področju javnih zavodov, oskrbe starejših in vrtcih, izpostavile so tudi na probleme zaradi vse večjih obveznosti, ki jih država nalaga občinam. Županje so ocenile, da obstoječa ureditev lokalnih skupnosti ne bo vzdržna na dolgi rok, je povedala Krajnčeva.

Težava povprečnine in socialni transferji
Predsednik računskega sodišča pa je povedal, da se pri pregledu ključnih problemov občin niso mogli izogniti vprašanju znižanja povprečnin in naraščajočih stroškov socialnih transferjev. Sodišče je županje opozorilo tudi na temeljne nepravilnosti, ki jih opažajo pri delovanju občin. V zadnjem času računsko sodišče skrbi izvajanje javno-zasebnih partnerstev, kjer občine prevzemajo nesorazmerno velika tveganja, država pa mora reagirati na izjemno naraščajoče stroške socialnih transferjev. To je težava, ki je občine po Veselovem mnenju same bodo zmogle rešiti. (SP, foto: Štajerski val)

Galerija slik