Osmrtnice in zahvale

OSMRTNICE

Sporočajo žalostno vest, da jih je v 66. starosti zapustil brat Stanko Volk z Gostince 21, nazadnje stanujoč v Domu starejših Prebold. Pogreb bo v četrtek, 27. januarja, ob 14. uri v Dobležičah. Žara bo od 12. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. 

***

Sporočajo žalostno vest, da jih je mnogo prerano zapustil ljubljeni mož, oče, zlati dedi, brat in stric Jože Kos iz Rogaške Slatine, avtobusni šofer v pokoju. Pogreb bo v četrtek, 27. januarja, ob 15. uri na pokopališču pri Sveti Trojici v Rogaški Slatini. Žara bo od srede, 26. januarja, od 16. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. 

***

Sporočajo žalostno vest, da jih je v 76. letu za vedno zapustil dragi mož, ata, dedi, tast, brat, svak in stric Franc Kampuš iz Svete Eme 8a, Pristava pri Mestinju. Pogreb bo v četrtek, 27. januarja, ob 15. uri na pokopališču Sveta Ema, Pristava pri Mestinju. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 11. ure v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču.

***

Sporočajo žalostno vest, da jih je v 38. letu mnogo prezgodaj za vedno zapustil dragi mož, sin, vnuk, brat, stric, bratranec, nečak in boter Branko Lipavec iz Pijovc 60, Šmarje pri Jelšah. Pogreb bo v petek, 28. januarja, ob 15.30 uri na pokopališču na Sladki Gori. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 11. ure v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču.

***

Sporočajo žalostno vest, da jih je v 34. letu za vedno zapustila draga hčerka, sestra in vnukinja Špela Lipnik iz Zibike 23. Pogreb bo v četrtek, 27. januarja, ob 15.30 uri na pokopališču v Zibiki. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 12.30 ure  v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču.

***

Sporočajo žalostno vest, da jih je v 62. letu za vedno zapustil dragi mož, ata, dedi, brat in stric Jožef Drofenik iz Pustik 22, Pristava pri Mestinju. Pogreb bo v petek, 28. januarja, ob 15. uri na pokopališču v Zibiki. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 12. ure v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču.

***

Sporočajo žalostno vest, da jih je v 94. letu za vedno zapustila draga mama, tašča, babica in prababica Elizabeta Fideršek iz Poljčan. Pogreb bo v soboto, 29. januarja, ob 13. uri na pokopališču v Poljčanah. Žara bo na dan pogreba od 12. ure v poslovilni vežici.

***

Sporočajo žalostno vest, da jih je v 60. letu za vedno zapustil dragi mož, ata, brat, stric in bratranec Štefan Ferleš iz Prešernove ulice 10 , Šmarje pri Jelšah. Pogreb bo v soboto, 29. januarja, ob 15. uri na pokopališču v Šmarju pri Jelšah. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 12. ure v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo v korist obnove cerkve v Šmarju pri Jelšah.

***


ZAHVALE

Ob mnogo prezgodnji smrti dragega Gorazda Gobca se iskreno zahvaljujejo sorodnikom, prijateljem, sovaščanom, znancem, kolekivu OŠ Rogatec in podružnice Donačka Gora, staršem otrok 1. in 2. razreda Donačka gora, celotnemu kolektivu vrtca Rogaška Slatina. Hvala za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše, denarne prispevke in za vso pomoč, ki so jim jo nudili v teh težkih trenutkih in jim stali ob strani. Posebna zahvala velja gospodu župniku Jožetu Vehovarju za izredno lepo opravljen obred svete maše ter Brigiti Novak za ganljive besede slovesa. Zahvaljujejo se tudi pogrebnima službama Gekott in Žekar ter pevcem in izvajalcu Tišine. Iskrena hvala vsem in vsakomur posebej, ki so jim ob boleči izgubi dragega Gorazda pomagali in jim stojite ob strani. Žalujoči vsi njegovi.

***

Ne jokajte ob mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite,
pomislite, kako trpela sem
in večni mir mi zaželite.
Ob boleči izgubi drage Ane Šoštar iz Cmereške Gorce se iskreno zahvaljujejo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, cvetje, sveče, svete maše ter vsem, ki so jo pospremili na njeni zadnji poti. Iskrena hvala patronažni službi, še posebej ge. Tanji, duhovniku, pogrebni službi ter predstavnikom Gasilskega društva Šmarje. Žalujoči vsi njeni.

***

Ob boleči izgubi dragega brata in strica Viktorja Artnaka iz Senovice pri Šmarju pri Jelšah se iskreno zahvaljujejo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem ter kolektivu podjetja Zadružnik za izrečena sožalja in darovane sveče. Hvala kolektivu Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, dr. Andreju Jazbecu, patronažni in reševalni službi za pomoč in podporo v času zdravljenja. Hvala župniku Damjanu Ratajcu za lepo opravljen cerkveni obred, za besede slovesa ter pogrebni službi Gekott za organizacijo pogreba. Posebej hvala članom Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Šmarje pri Jelšah za pogrebno svečanost s častno stražo in Francu Eisenkolerju (beri nemško "ajzenkoler") za žalni govor. Iskreno se zahvaljujejo policistom policijske postaje Šmarje pri Jelšah za profesionalno opravljeno delo, pomoč in podporo v težjih trenutkih. Hvala vsem, ki ste se mu poklonili in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Žalujoči brat Ivan in nečak Karl z družino. 

***

Ob boleči in prerani izgubi drage žene, mame, stare mame, sestre in tete Marte Žlof iz Roginske gorce 13, Pristava pri Mestinju se iskreno zahvaljujejo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, za cvetje, sveče, svete maše in denarno pomoč ter spremstvo na njeni zadnji poti. Najlepša hvala Stanki za ganljive besede slovesa, medicinskima sestrama Tanji in Darji za nudeno oskrbo in nego, gospodu župniku za lepo opravljen cerkveni pogrebni obred, pevcem za čutno odpete žalostinke, trobentaču za odigrano žalostinko in pogrebni službi Gekott za organizacijo pogreba. Vsem skupaj iskrena hvala. Žalujoči vsi njeni.

***

Ob boleči izgubi drage Regine Smole - Požegove Regine iz Škofije, se iskreno zahvaljujejo vsem, ki so jo s svojo prisotnostjo ali v mislih pospremili k večnemu počitku. Hvala za izrečena sožalja, sveče, svete maše, denarno pomoč in prispevke v korist cerkve. Hvala patronažni sestri gospe Štefici za čutnost in predanost. Posebna zahvala medicinski sestri Urški Konušek za vso skrb in podporo, gospodu župniku Podkrajniku za lepo opravljen pogrebni obred in sveto mašo, pogrebni službi Gekott za slovesno organizacijo pogreba, pevcem iz Rogatca za odpete žalostinke. Vsem skupaj in vsakemu posebej iz srca hvala. Žalujoči vsi njeni, ki jo bodo zelo pogrešali.

***

V zaščito vašega zdravja in zdravja sorodnikov prosimo, da upoštevate navodila NIJZ v povezavi z omejitvijo obiskov, upoštevanja ukrepov testiranja, prebolevnosti in cepljenja ter zadrževanja v poslovilni vežici in na samem pogrebu.

  Osmrtnice in zahvale

* Polja označena z zvezdico prosimo obvezno izpolnite

15228