SAMA MOJA MUZIKA

Osmrtnice in zahvale

OSMRTNICE 

Sporočajo žalostno vest, da jih je v 63. letu za vedno zapustil dragi ati, dedi in tast Feliks Bovha iz Ortnic 5, Buče. Pogreb bo v soboto, 23. marca, ob 16. uri na pokopališču Pilštanj. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 13. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Sporočajo žalostno vest, da jih je nenadoma - v 75. letu zapustil dragi oče, brat, dedi, stari ata, stric in tast Jože Gračnar iz Košnice 12a, Prevorje. Pogreb bo v nedeljo, 24. marca, ob 15. uri na pokopališču na Žusmu. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 10. ure v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. 

Sporočajo žalostno vest, da jih je v 73. letu zapustil dragi mož, svak, stric, boter in dober sosed Viktor Kos iz Sp. Negonja 11a pri Rogaški Slatini. Pogreb bo v ponedeljek, 25. marca, ob 15. uri na pokopališču Sveta Trojica v Rogaški Slatini. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist cerkve, za nove zvonove. 

 

 

ZAHVALE

Veš, da je vse tako,
kot je bilo.
V vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah;
le, da korak se tvoj
nič več ne sliši ...
(J. Medvešek)
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, starega ateka, brata, svaka in strica Henrika Drofenika iz Vidovice pri Pristavi pri Mestinju se iskreno zahvaljujejo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem; kolektivu Steklarne Rogaška in kolektivu podjetja OKP Rogaška Slatina za topel stisk roke, tolažilne besede, darovano cvetje, sveče, svete maše in denarno pomoč. Hvala osebju gastro oddelka splošne bolnišnice Celje za zdravljenje, gospodu župniku Francu Strašku za opravljen obred, pogrebni službi Gekott za organizacijo pogreba ter pevcem za odpete žalostinke. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Iskrena hvala. Žalujoči vsi njegovi.

 

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo vedno ostal. 
Poslovili so se od dragega moža, očeta, starega ata, pradedka, tasta, strica, sorodnika in soseda Ivana Bosia iz Lesičnega. Iskreno se zahvaljujejo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki so sočustvovali z njimi, jim izrekali sožalja, darovali sveče, cvetje in svete maše. Iskrena hvala kolektivoma Kmetijske zadruge Šmarje pri Jelšah in vrtca Šmarje pri Jelšah; gasilcem PGD Lesično - Pilštanj - Zagorje ter okoliškim gasilcem; govorniku gospodu Dušanu Andreju Kocmanu za besede slovesa, gospodu župniku Niku Marovtu za opravljen cerkveni obred, pevcem za odpete žalostinke, trobentaču za odigrano Tišino in pogrebni službi Gekott za opravljene storitve. Hvala vsem, ki ste se prišli poslovit od njihovega ata in ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Žalujoči vsi njegovi.

 

Ob nepričakovani in nenadni izgubi dragega moža, ata, starega ata, tasta, strica in soseda Antona Ribiča iz Dola pri Šmarju pri Jelšah se srčno zahvaljujejo vsem, ki so bili z njimi v težkih trenutkih. Njihove hvaležne misli naj dosežejo vse, ki so ga tako številčno še zadnjič pospremili na njegovi poslednji poti, darovali cvetje, sveče in svete maše. Hvala gospodu dekanu Tadeju Linasiju, trobentačema in pevcem ter kolektivu pogrebnega podjetja Gekott. Posebna zahvala gre patronažni sestri Štefici, doktorici Romih ter bolnišnici Celje; prav tako iskrena hvala gospe Cilki Metličar ter Dragici in Milanu Leber. Žalujoči domači. 

 

V soboto, 16. marca, so na zadnjo pot k počitku pospremili dragega brata, botra in strica Janeza Smoleta
Zdaj bivaš vrh višave jasne, 
kjer ni mraka, ne noči.
Tam življenje ne ugasne,
resnice sonce ne stopi.
Iskreno se zahvaljujejo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Zahvaljujejo se pogrebni službi Gekot, trobentaču za odigrano Tišino, pevcem za odpete žalne pesmi in župniku za lepo opravljen cerkveni obred. Posebna zahvala velja zdravnici Bojani Gobec ter sestri Ani, osebju negovalnega oddelka Pegazovega doma, Kristini Kampuš za razumevanje in podporo ter Milanu Feldinu za ganljiv poslovilni govor. Žalujoči vsi njegovi.


  Osmrtnice in zahvale

* Polja označena z zvezdico prosimo obvezno izpolnite

Želim prejemati e-novice

31902