VODITELJ DARKO BEZENŠEK

Osmrtnice in zahvale

OSMRTNICE

Dolga bolezen je v 75. letu premagala dragega moža, očeta, brata, pradedka in dedka Martina Bovho iz Zdol pri Kozjem. Pogreb bo v nedeljo, 20. januarja, ob 15. uri s pogrebno mašo v cerkvi sv. Eme v Kozjem. Od njega se lahko poslovite od sobote od 15. ure v tamkajšnji poslovilni vežici.

V 103. letu se je za vedno poslovil Joško Bajc iz Tekačevega 18, Rogaška Slatina. Pogreb bo v soboto, 19. januarja, ob 14. uri na pokopališču Sveta Trojica v Rogaški Slatini. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. 

V 87. letu jih je za vedno zapustila draga mama, tašča, stara mama, babica, prababica in sestra Kata Pleteš iz Druškovec gore, Hum na Sutli. Nazadnje je stanovala pri Kušarjevih na Kristan vrhu. Pogreb bo v soboto, 19. januarja, ob 15. uri na pokopališču pri svetem Ivanu, Hum na Sutli. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. 

V 64. letu se je poslovila draga mama, babica in sestra Marjanca Potočnik s Celjske ceste 50, Šmarje pri Jelšah. Pogreb bo v ponedeljek, 21. januarja, ob 15. uri na pokopališču Šmarje pri Jelšah. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba ob 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. 

V 92. letu jih je zapustila draga, spoštovana teta Ivana Gajšek iz Lipovca. Pogreb bo v sredo, 23. januarja, ob 15. uri v Šentvidu pri Grobelnem. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 12. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist cerkve Sv. Vida v Šentvidu.

 

ZAHVALE

Ob bolečem slovesu od dragega sina, brata, strica in botrčka Iztoka Cerovška z Vrha pri Šmarju se iskreno zahvaljujejo sorodnikom, sosedom in prijateljem za vso pomoč v težkih trenutkih; za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Zahvaljujejo se vsakemu posebej in vsem, ki se ga boste spominjali na lep način. Hvala gospodu dekanu Tadeju Linasiju za tolažilne besede, lepo opravljen pogrebni obred in sveto mašo z ostalimi duhovniki. Hvala pogrebni službi Gekott, pevcem, govornici Zdenki Orač za izbrane besede slovesa in zdravstvenemu osebju Zdravstvenega doma Šmarje za zdravstveno oskrbo. Hvala sodelavcem in sodelavkam podjetja Stilles iz Sevnice, ki so se od njega poslovili v velikem številu. Žalujoči ata, mama, brat Ruben in brat Gorazd z Mojco ter hčerko Lucijo.

 

Zapel je zvon tebi v slovo.

Poln bolečin ostaja spomin,

ostajajo praznina, molk in tišina.

Ob boleči izgubi dragega moža, brata, strica, botra in prijatelja Albina - Bineta Ivačiča iz Rogaške Slatine se iskreno zahvaljujejo Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo Šmarje pri Jelšah, Društvu upokojencev Rogaška Slatina, Območnemu društvu invalidov Zgornje Posotelje, gospodu župniku Viktorju Vratariču za pogrebni obred, pogrebni službi Drago Žekar, pevcem iz Kostrivnice za zapete žalostinke, trobentaču za odigrano tišino, družini Marjana Žogana in nekdanjim sodelavcem Mizarstva Rogaška Slatina. Prav tako hvala sosedom iz Ulice XIV. divizije iz Rogaške Slatine za izrečena sožalja, denarno pomoč in vsem, ki ste se prišli od njega poslovit ter ste ga v tako velikem številu pospremili njegovi zadnji poti. Žalujoči vsi njegovi.

 

Ob boleči izgubi drage žene, mame, stare mame in prababice Antonije Žekar iz Hrastja 51, Loka pri Žusmu se iskreno zahvaljujejo sorodnikom, prijateljem in znancem za vso pomoč v težkih trenutkih; za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala g. župniku Tonkoviču za lepo opravljen cerkveni obred, osebju zdravstvenega doma Šentjur, posebej njeni osebni zdravnici Meliti Tasič Ilič. Vsem in vsakemu posebej še enkrat hvala. Žalujoči vsi njeni.

 

Ob boleči izgubi drage žene, mame, babice in prababice Jožefe Volf iz Završ pri Grobelnem se iskreno zahvaljujejo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za darovano cvetje, sveče, svete maše, izrečena sožalja. Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji zemeljski poti. Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala. Žalujoči vsi njeni. 

 

Nikar ne trgaj zdaj rož zame,

na tratah, kjer rastejo – tam naj cveto.

Ko vidiš jih, se spomni name,

lep spomin na mene bo.

Ob nenadni in nenadomestljivi izgubi ljubljene žene, mamice, stare mame in snahe Dragice Herček iz Rogaške Slatine se iskreno zahvaljujejo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za vso izkazano pomoč v najtežjih trenutkih. Hvala za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala gospodu župniku Jožetu Vehovarju za čustveno opravljen pogreb ter pogrebni službi Žekar za organizacijo pogreba. Še posebej se zahvaljujejo cerkvenemu pevskemu zboru in pevcem skupine Vitis za odpete žalostinke, govorniku Erihu Strašku za izbrane besede slovesa, Društvu Gaja, Urški in Marku Peček ter Marinki Strašek za vso pomoč. Hvala Poslovnemu centru Sonce, poslovnim partnerjem podjetja Hefis d.o.o., ter Medical centru Rogaška za tolažilne besede in vso podporo v teh težkih trenutkih. Zahvaljujejo se vsakemu posebej in vsem, ki ste se prišli od nje poslovit in jo v tako velikem številu pospremili na njeni mnogo prerani zadnji poti. Žalujoči mož Bojan, hčerki Mojca in Karmen z družinama ter sin Matjaž z družino in tašča Nada.

 

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, tasta in dedka Slavka Hlupiča iz Zibiške vasi se iskreno zahvaljujejo sorodnikom, sosedom in prijateljem za vso pomoč v težkih trenutkih; za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, denarne prispevke in svete maše. Zahvala podjetju Merkscha Celje za  darovane sveče; sodelavkam in sodelavcem za izrečena sožalja in denarno pomoč. Srečku Gobcu za izbrane besede slovesa, pogrebnemu zavodu Gekott in Alojzu Podkrajniku za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala vsem in vsakemu posebej. Žalujoči žena Dragica in hči Tanja z družino. 

 

Ob boleči izgubi drage mame, stare mame in prababice Jožefe Krumpak iz Cerovca pod Bočem 28a, Rogaška Slatina, se iskreno zahvaljujejo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za darovano cvetje, sveče, svete maše in izrečena sožalja. Hvala g. župniku Vehovarju za lepo opravljen cerkveni obred in pogrebni službi Žekar. Posebna hvala osebju doma upokojencev Šmarje pri Jelšah, oddelku Marjetice, za skrbno nego in prijaznost v zadnjih letih njenega življenja. Žalujoči vsi njeni.

 

Zapel je zvon, tebi v slovo ...

poln bolečin ostaja spomin; 

ostajajo praznina, molk in tišina ...

Ob boleči izgubi moža, očeta, starega očeta, tasta, brata, strica, botra in dobrega prijatelja Franca Lipnika iz Pustik se zahvaljujejo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za vso pomoč v težkih trenutkih; za izrečena sožalja, za darovane svete maše, sveče in cvetje. Zahvala pogrebnemu zavodu Gekott, gospodu župniku Podkrajniku za lepo opravljen cerkveni obred, govornici Heleni Rančigaj za besede slovesa, pevcem iz Rogatca za zapete žalostinke ter trobentaču. Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala. Žalujoči vsi njegovi, ki ga neizmerno pogrešajo. 

 

  Osmrtnice in zahvale

* Polja označena z zvezdico prosimo obvezno izpolnite

Želim prejemati e-novice

87561