Osmrtnice in zahvale

OSMRTNICE

V 95. letu jih je za vedno zapustila draga mama, babica, prababica in soseda Antonija Stefanovič - Kužnerjeva Tončka iz Prelaskega 3, Buče. Pogreb bo v torek, 19. januarja, ob 14. uri na pokopališču Polje ob Sotli. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 12. ure v tamkajšnji poslovilni vežici.

***

V 88. letu jih je za vedno zapustila draga mama in teta Cecilija Pipinič – Resnikova Cilka iz Pilštanja 58a, Lesično. Pogreb bo v torek, 19. januarja, ob 14. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču Pilštanj. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 12. ure v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču.

***

V 87. letu jih je za vedno zapustila draga mama, stara mama in prababica Neža Šrimf s Celjske ceste 11, Rogaska Slatina. Pogreb bo v sredo, 20. januarja, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču Sveta Trojica v Rogaški Slatini. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 13. ure v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. 

***

Sporočajo žalostno vest, da jih je za vedno zapustila draga sestra in teta Marica Tutner iz Dobležič 9, oskrbovanka Doma Hrastovec. Pogreb bo v sredo, 20. januarja, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču Dobležiče. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 13. ure v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču.

***

V 76. letu jiih je za vedno zapustila draga mama, stara mama in babica Frančiška Kajba iz Zeč pri Bučah 16. Pogreb bo v soboto, 23. januarja, ob 13. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču Pilštanj. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 10. ure v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. 

***

V 82. letu jih je za vedno zapustila draga mama in babica Olga Šket iz Brecljevega 40, Šmarje pri Jelšah. Pogreb bo v soboto, 23. januarja, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Šmarju pri Jelšah. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 13. ure v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču.

***

V 59. letu jih je za vedno zapustil dragi sin, brat, brat stric in svak Peter Klakočer iz Bistrice 7, Lesično. Pogreb bo v nedeljo, 24. januarja, ob 14. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Zagorju pri Lesičnem. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 11. ure v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču.

***

V 95. letu jih je za vedno zapustila draga mama, babica in prababica Ana Šket iz Topolovca 4, Podplat. Pogreb bo v ponedeljek, 25. januarja, ob 14. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču Sladka Gora. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 12. ure v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču.

***

V 55. letu jih je za vedno zapustil dragi mož, ata, sin, brat in stric Stanislav Pavlovič s Ptujske ceste 18, Rogatec. Pogreb bo v torek, 26. januarja, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Rogatcu. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 13. ure v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. 

***

 

ZAHVALE

Ob boleči izgubi dragega ata, tasta, starega ata, pradedija in strica Antona Esiha iz Šentvida pri Grobelnem se iskreno zahvaljujejo sorodnikom, sosedom in znancem za darovane sveče, svete maše in cvetje ter za izrečena ustna in pisna sožalja. Hvala tudi pogrebni službi Gekott za organizacijo pogreba, trobentačema za odigrani pesmi in gospodu župniku Janezu Neradu za spoštljivo opravljen pogrebni obred. Hvala vsem in vsakemu posebej. Žalujoči vsi njegovi.

***

Ob boleči izgubi dragega moža in očeta Martina Koreza iz Donačke Gore se iskreno zahvaljujejo  Jožetu Lampretu in njegovi družini za vsakodnevno pomoč, prav tako hvala Marici in Vinku. Hvala Zvonku Poharcu, Stanku Kitaku, Francu Kitaku, Slavku Kamenšku, Mateju in Matevžu Kores ter Poldiju Vrabiču za ureditev dostopa do bivalnih prostorov. Hvala Marici in Jožetu Peer za izposojo invalidskega vozička ter Izidorju Kitaku za razne pripomočke. Hvala vsem zaposlenim v ambulanti osebne zdravnice dr. Anice Lončar, njeni patronažni medicinski sestri gospe Zlatki Polajžer za zdravstveno in svetovalno pomoč in 24-urno dosegljivost. Hvala celotni ekipi nevrološkega oddelka Splošne bolnišnice Celje za celostno oskrbo, Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah za korektno izvedeno paliativno oskrbo, prijaznost in dostopnost. Njihovim sodelavkam Jožici in Nataliji hvala za čutno, strokovno oskrbo in pomoč na domu, enoti Nujne medicinske pomoči Šmarje pri Jelšah, svojcu Alešu Poslu za pomoč pri radiološkem zdravljenju na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Podjetju Gekott hvala za organizacijo pogreba, gospodu naddekanu Andreju Grobelniku za lepo opravljen pogreb, trobentaču, svojcu Izidorju Kitaku za ganljivo prebran govor. Hvala za pisna in ustna sožalja, darovane sveče, svete maše in denarno podporo vsem svojcem, znancem in prijateljem! Žalujoči žena Anica, sin Martin in hči Nataša. 

***

Ob boleči izgubi ljubljenega Zorana Delibašića se zahvaljujejo vsem, ki so izrazili sožalje, podporo in pomoč. Žalujoča družina.

 

***

Ob boleči izgubi dragega očeta, dedka, pradedka in brata Janeza Stojnška iz Sv. Florijana 34 se iskreno zahvaljujejo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena pisna in ustna sožalja, darovano cvetje in sveče, svete maše in denarno pomoč. Še posebej se zahvaljujejo patronažnima sestrama Miji in Zinki, poštama Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah, podjetju OKP Rogaška Slatina, lovski družini in vinogradniškemu društvu Rogaška Slatina. Hvala gospodu župniku Viktorju Vratariču za lepo opravljen obred in pogrebni službi Žekar za pripravo in izvedbo pogreba. Žalujoči vsi njegovi. 

***
V zaščito vašega zdravja in zdravja sorodnikov zaradi koronavirusa prosijo, da upoštevate navodila Ministrstva za zdravje v povezavi z omejitvijo obiskov in zadrževanja v poslovilni vežici in na samem pogrebu.

  Osmrtnice in zahvale

* Polja označena z zvezdico prosimo obvezno izpolnite

10090