SAMA MOJA MUZIKA

Osmrtnice in zahvale

ZAHVALE

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta in dedija Jožefa Černenška iz Ratanske vasi pri Rogaški Slatini se iskreno zahvaljujejo sorodnikom, sosedom, prijateljem, članom zeliščarskega društva Olimje in vsem znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in svete maše. Hvala župniku Jožetu Vehovarju za lepo opravljen cerkveni obred, pevcem za sočutno odpete žalostinke, trobentaču za odigrano Tišino in vsem, ki so da pospremili na njegovi zadnji poti. Žalujoča žena Fanika in sin Aleš z družino. Ob boleči izgubi drage mame, babice, prababice in sestre 
Milke Druškovič iz Olimja se iskreno zahvaljujejo: osebju doma upokojencev Podčetrtek za skrbno nego, doktorici Bojani Gobec, patroma Ernestu in Rufínu, župniku Strašku in bratu Jožetu za lepo opravljen cerkveni obred, domačim cerkvenim pevcem za ganljivo odpete pesmi, pogrebni službi Zagajšek, Kulturnemu in balinarskemu društvu Pristava ter Cerkvenemu pevskemu zboru Sv. Ema. Hvala za darovano cvetje, sveče, svete maše, denarne prispevke in za izrečene besede sožalja. Iskrena hvala vsem, ki ste jo v velikem številu pospremili k večnemu počitku ter njenim žalujočim pomagali nositi breme slovesa in blažiti bolečino.


Tam, kjer si ti, ni sonca in ne luči,
le tvoj nasmeh nam v srcih še živi.
Nihče ne ve, kako boli,
ko se zavemo, da te več ni.

Ob boleči in mnogo prerani izgubi dragega sina, vnuka, bratranca, nečaka, botra in prijatelja Simona Križnika iz Tratne pri Grobelnem se iskreno zahvaljujejo vsem sorodnikom, prijateljem, sokrajanom iz Grobelnega, Krajevni skupnosti Grobelno, balinarskemu društvu, gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem, trobentaču, pogrebni službi Zagajšek, kolektivoma Tajfuna in picerije Verona, soigralcem odbojkarskih klubov, pevcema Wernerju in Draženu Zečiću ter Grupi Vigor. Hvala za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter denarno pomoč. Posebno zahvalo izrekajo Jasmini Žnidar, Nataši Plevnik, Mitji Pinterju, družini Černec, Jožici, Berniki in sosedom Užmah za nesebično pomoč. Žalujoči mami, ati in vsi sorodniki.

 

  Osmrtnice in zahvale

* Polja označena z zvezdico prosimo obvezno izpolnite

Želim prejemati e-novice

10601