Osmrtnice in zahvale

OSMRTNICE

Sporočajo žalostno vest, da jih je po težki bolezni v 54. letu zapustil dragi brat, stric in prijatelj Milan Gajšek iz Lipovca pri Grobelnem. Pogreb bo v ponedeljek, 20. septembra, ob 16. uri na pokopališču Šentvid. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 14. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v korist cerkve v Šentvidu.

***

Sporočajo žalostno vest, da jih je v 71. letu za vedno zapustil dragi mož, ata,  dedi, pradedi, brat in stric Drago Planko iz Hotunja 24b, Ponikva. Pogreb bo v  ponedeljek, 20. septembra, ob 16. uri na pokopališču na Ponikvi. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 13.ure v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču.

***

Sporočajo žalostno vest, da jih je v 79. letu nenadoma zapustil dragi mož, ata, stari ata, brat in stric Anton Rožencvet iz Bodreža. Pogreb bo v torek, 21. septembra, ob 16. uri na pokopališču Šentvid pri Grobelnem. Od pokojnika se lahko poslovite od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist župnije Šentvid pri Grobelnem.

***

Sporočajo žalostno vest, da jih je v 80. letu za vedno zapustil dragi Štefan Bukšek iz Donačke gore 53, Rogatec. Pogreb bo v četrtek, 23. septembra ob 17. uri na pokopališču Sveti Jurij. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 15.00 ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču.

***

Sporočajo žalostno vest, da jih je v 95. letu za vedno zapustila draga mami in stara mama Frančiška Strgar iz Virštanja 13, Podčetrtek. Pogreb bo v torek, 21. septembra, ob 16. uri na pokopališču Olimje. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 14. ure v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču.

***

ZAHVALE

Ob boleči izgubi moža Jožeta Bohorča se iskreno zahvaljuje vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem ter sodelavkam in sodelavcem družbe Elektro Celje, d.d. Hvala osebju Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo, pogrebni službi Gekott za organizacijo pogreba, kamnoseštvu Viktor Herček, župniku župnije na Ponikvi za opravljen cerkveni obred, pevcem za zapete pesmi, govorcema za besede slovesa, harmonikarjem za zaigrano pesem ter fotografu. Posebej se iskreno in s spoštovanjem zahvaljuje družinskemu prijatelju Ivanu Kolarju za vso pomoč v času njegove bolezni, še posebej v zadnjem mesecu. Hvala za vso pomoč pri organizaciji pogreba.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat hvala za izrečena pisna in ustna sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot in ga boste ohranili v lepem spominu. Žalujoča žena Mojca.

***

Ljudje, ki jih ljubimo, ne gredo proč, z nami hodijo nevedoč.
Ne vidimo in ne slišimo jih, a vendar so z nami, še vedno ljubljeni, pogrešani, nam najdražji.

Ob boleči izgubi drage mame, stare mame, prababice, sestre, tete in sosede Ivane Selič iz Grobelc 9, Sveti Štefan, se iskreno zahvaljujejo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za ustna in pisna sožalja, za denarno pomoč, svete maše in sveče. Iskrena hvala Darinki Užmah za poslovilne besede pred vežico, gospodu župniku Mateju Užmahu za pogrebno mašo, cerkvenim pevcem Sv. Štefana za odpete žalostinke in trobentaču za odigrano tišino. Posebna zahvala tudi pogrebni službi Gekott za lepo opravljene pogrebne storitve.

Hvala vsem, ki ste jim stali ob strani ob hudi bolezni njihove drage mame.
Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej, žalujoči hčerki Marjetka in Ivica z družinama.

 

V zaščito vašega zdravja in zdravja sorodnikov prosimo, da upoštevate navodila NIJZ v povezavi z omejitvijo obiskov, upoštevanja ukrepov testiranja, prebolevnosti in cepljenja ter zadrževanja v poslovilni vežici in na samem pogrebu.

  Osmrtnice in zahvale

* Polja označena z zvezdico prosimo obvezno izpolnite

39962