Osmrtnice in zahvale

OSMRTNICE

Sporočajo žalostno vest, da jih je v 76. letu zapustil dragi ata in dedi Martin Novak iz Loga 23, Rogatec. Pogreb bo v sredo, 16. junija, ob 15. uri na pokopališču Sveti Rok, Dobovec. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 12. ure v tamkajšnji poslovilni vežici.

***

Sporočajo žalostno vest, da jih je v 92. letu zapustil dragi ata in dedek in pradedek Jože Hrovat - Pepi iz Bodrišne vasi 2, Šentvid pri Grobelnem. Pogreb bo v petek, 11. junija, ob 15. uri na pokopališču Šentvid. Žara bo na dan pogreba od 12. ure v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču.

***

Sporočajo žalostno vest, da jih je v 75. letu za vedno zapustil dragi mož, ata in dedi Ivan Premrl iz Zibiške vasi 17, Pristava pri Mestinju. Pogreb bo v soboto, 12. junija, ob 16. uri na pokopališču v Zibiki. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 10. ure v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču.

***

Sporočajo žalostno vest, da jih je v 92. letu za vedno zapustila Marija Škrabl, rojena Boršič iz Rajnkovca. Od nje se bodo poslovili v soboto, 12. junija, ob 15. uri na pokopališču Sveta Trojica v Rogaški Slatini.

***

Sporočajo žalostno vest, da jih je v 71. letu zapustila draga žena, sestra in teta Ljubica Rupret iz Kozjega, nazadnje je stanovala v Nemčiji. Pogreb bo v nedeljo, 13. junija, ob 15. uri na pokopališču v Kozjem. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 10. ure v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču.

***

V žalosti sporočajo, da jih je v 96. letu starosti zapustila draga mama in stara mama Antonija Prah, rojena Šrimpf, iz Rogaške Slatine. Od nje se bodo poslovili v ponedeljek, 14. junija, ob 16. uri na pokopališču sv. Trojica v Rogaški Slatini. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 13. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist Združenja Spominčica.

ZAHVALE

Ob boleči izgubi drage žene, mame, stare mame, prababice, sestre in tete Marije Ogrinc s Škofije se želijo iskreno zahvaliti vsem, ki so jim izrekli sožalje, darovali sveče, cvetje in svete maše ter jo pospremili na njeni zadnji poti. Posebej hvala sosedom Krameršek - Smole za oskrbo na domu v njenih zadnjih dneh in vso ostalo pomoč. Hvala vsem sosedom in znancem, ki so jim ponudili pomoč v težkih časih in pri peki peciv. Zahvaljujejo se tudi Slavici Strniša za čustveno branje žalnega nagovora. Iskrena hvala pogrebnemu društvu Gekott za organizacijo pogreba in žalni aranžma. Iskrena hvala gospodu župniku Alojzu Podkrajniku iz zibiške župnije za opravljen cerkveni pogreb ter za lepe misli, ki jih je namenil pokojni Mariji. Hvala vsem in vsakemu posebej, ki jo boste ohranjali v lepem spominu. Žalujoči vsi njeni.

***

Ob izgubi očeta, starega ata, brata, tasta in prijatelja Vinka Černoše iz Kamenc 7 pri Rogaški Slatini se iskreno zahvaljujejo vsem, ki so ga pospremili na zadnji poti, darovali sveče, cvetje in svete maše. Zahvaljujejo se tudi pogrebni službi Žekar, govorniku Srečku Gobcu, pevcem, gospodu župniku Vehovarju in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči vsi njegovi.

***

V 55. letu starosti jih je mnogo prerano zapustil dragi Albin Drofenik iz Cerovca pod Bočem. Iskreno se zahvaljujejo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom in sodelavcem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, darovane svete maše in pomoč. Iskrena hvala gospodu župniku Vehovarju za lepo opravljen obred, pogrebni službi Žekar, pevcem in nečaku Damjanu za ganljive besede slovesa. Hvala zdravstvenemu osebju in zdravnici Čakševi za nesebično pomoč in oskrbo v času njegove bolezni. Posebej se zahvaljujejo tudi celotnemu kolektivu Pegazovega doma in podjetju Mos servis za tolažilne besede v najtežjih trenutkih in za izjemno pomoč. Hvala vsem, ki ste se poslovili od njega na njegovi zadnji poti. Žalujoči vsi njegovi.

***

"Kogar imaš rad ne umre, le daleč, daleč je,
vendar v naših srcih bo ostal za vedno."
Ob izgubi dragega moža, očima, dedija, sina, brata in strica Janka Rorška se iskreno zahvaljujejo Onkološkemu inšitutu in intenzivni negi kliničnega centra v Ljubljani za zdravljenje, prijaznost, dostopnost, skrb in nego v zadnjih trenutkih ter osebni zdravnici Volarič Lavričevi. Zahvaljujejo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za podporo, skrb, za sveče, denarno pomoč, svete maše in besede tolažbe. Zahvaljujejo se sodelavcem Esteta Kozje in dodelava Steklarne Rogaška Slatina, sodelavkam Spara Rogaška Slatina in sodelavkam doma starejših dr. Jožeta Potrča Poljčane, enota Slovenska Bistrica, za vso podporo. Hvala sestri Poloni Sekirnik za lepo napisan in prebran govor, hvala cerkevenemu pevskemu zboru, duhovniku gospodu Viktorju Vratariču, pogrebnemu zavodu Žekar za lepo opravljen pogreb, trobentaču za odigrano tišino. Vsakemu posebej hvala, ostal bo v njihovih srcih in spominu za vedno. Žalujoča žena Marica z družino, mama Zalika, brata Slavko in Zdravko ter sestra Polona z družinami.

***

"Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče."
V petek, 4 junija, so se zadnjikrat poslovili od Helene Junež. Iskreno se zahvaljujo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja. Hvala vsem vsem, ki ste darovali sveče, cvetje, svete maše in denarno pomoč. Hvala osebju iz zdravstva Šmarje pri Jelšah za nudeno hitro prvo pomoč, gospodu Jožetu Vehovarju za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem za odpete pesmi, pogrebni službi Žekar za organizacijo pogreba. Hvala vsem in vsakemu posebej, ki jo boste ohranili v lepem spominu.

***

V zaščito vašega zdravja in zdravja sorodnikov zaradi epidemije novega koronavirusa prosijo, da upoštevate navodila Ministrstva za zdravje v povezavi z omejitvijo obiskov in zadrževanja v poslovilni vežici in na samem pogrebu.

  Osmrtnice in zahvale

* Polja označena z zvezdico prosimo obvezno izpolnite

24051