Celjska bolnišnica s prenovljenim porodnim oddelkom

24.11.2015

Sobe na porodnem oddelku so odslej bolj prijazne.

V Splošni bolnišnici Celje so slovesno odprli prenovljeni porodni blok na ginekološko-porodniškem oddelku. Prenova je bila težko pričakovana, saj so bili prostori dotrajani, pogoji dela pa slabi.

Prenova je bila nujna
Kot je ob slovesnem odprtju povedal vršilec dolžnosti direktorja celjske bolnišnice Marjan Ferjanc, je bila prenova nujna. »Ta naložba je čakala dolgo časa. Najprej na novo bolnišnico, ki je še vedno ni, nato pa na denar za ureditev najnujnejših zadev. Pogoji v porodnem bloku so bili slabi, prostori za porodnice pa neustrezni. Zdaj nam je končno uspelo zagotoviti takšne pogoje, kot jih v današnjih časih porodnicam moramo nuditi,« je poudaril Ferjanc. V sklopu prenove so posodobili še zadnjo večposteljno porodno sobo, uredili so ambulanto in sanitarije. Naložba je stala 130 tisoč evrov. Večino denarja je prispevala bolnišnica sama, 16 tisočakov pa so primaknili donatorji.

Tretja največja porodnišnica v državi
Celjski ginekološko-porodniški oddelek je tretji največji ginekološko-porodniški oddelek v Sloveniji in tretji po številu rojstev. Do konca septembra letos se je rodilo 1.721 otrok. Porodnišnica zagotavlja neprekinjeno bolnišnično zdravstveno varstvo žena in novorojenčkov ter ambulantno dispanzersko in specialistično oskrbo. S prenovljenim porodnim oddelkom celjska bolnišnica uvaja še novost za očete oziroma tiste, ki porodnico spremljajo pri porodu. Njihova prisotnost se z leti povečuje. V zadnjih petih letih se je delež partnerjev pri porodu ustalil pri dobrih 70 odstotkih vseh porodov, zato so se v Splošni bolnišnici Celje odločili, da odslej ne zaračunavajo več nadomestila stroškov za prisotnost partnerjev pri porodu. (NS)
Štajerski val v sliki