februar 17, 2016

Celjski proračun čez prvo sito

Celjski mestni svetniki so v prvem branju sprejeli predlog proračuna za letošnje leto. Občina bo razpolagala z dobrimi 51 milijoni evrov. Proračun predvideva 2,7 milijona evrov primanjkljaja, saj je načrtovanih odhodkov več kot prihodkov. Nekateri svetniki mu očitajo, da je premalo razvojno naravnan.

Čakali na dogovor o povprečnini
Celjska občina je za prve tri mesece letošnjega leta zagotovila začasno financiranje. Čeprav se je priprave letošnjega proračuna lotila že septembra lani, pa je bilo po besedah vodje oddelka za finance in gospodarstvo Sandija Sendelbaha do konca leta še vedno preveč neznank: „Največji dejavnik je bila neznanka glede višine povprečnine, ki je glavni prihodek lokalne skupnosti in močno vpliva na pripravo proračuna. Čakali smo na dogovor med ministrstvom za finance in predstavniki občin v Sloveniji, ki pa na koncu za nas ni bil ugoden. Vendarle pa smo dobili številke, na katerih smo lahko gradili.“ Letošnji proračun Mestne občine Celje je glede na lanskega za približno tri milijone evrov manjši. Celjska občina pa je zaradi nižanja povprečnine od leta 2013 do danes izgubila okoli šest milijonov evrov.

18 predlogov stranke SMC
Pripravljavci krovnega občinskega dokumenta so na včerajšnji seji mestnim svetnikom pojasnili, da je predlog proračuna optimalen glede na dane možnosti. Nekateri svetniki so mu namreč očitali, da je premalo razvojno naravnan. Svetniško skupino SMC pa je zmotilo načrtovano 4-milijonsko zadolževanje in predvideni 2,7-milijonski primanjkljaj. Občinski službi so predali pobudo s predlogi, kako bi lahko privarčevali. „Problem proračuna je, da so prihodki neuravnoteženi z odhodki. Mi smo v naši pobudi predstavili 18 predlogov, kako bi lahko zmanjšali primanjkljaj za približno 1,2 milijona evrov. Vsekakor pa bi bilo dobro, da bi se občina skupaj s pripravljavci proračuna skušala približati uravnoteženosti prihodkov in odhodkov,“ je povedal Dejan Žohar iz SMC. Žohar ne pričakuje, da bo veliko njihovih predlogov vključenih v predlog proračuna v drugem branju. Tudi Sandi Sendelbah pravi, da manevrskega prostora ni več veliko. Celjski mestni svetniki so predlog proračuna sicer v prvem branju potrdili, dokončno naj bi ga sprejeli na marčevski seji. (NS)