Center za krepitev zdravja za bolj zdrave Šentjurčane

05.06.2018

Pogodba za ureditev prostorov je podpisana. Center za krepitev zdravja vrata v Šentjurju odpira septembra. (Foto: Štajerski val)

Zdravstveni dom Šentjur vzpostavlja Center za krepitev zdravja. S projektom, ki ga sofinancira Evropska unija, bodo poudarjali pomen preventive in občane osveščali o tem, kako ohraniti svoje zdravje. Projekt je prinesel nova delovna mesta, za njegovo delo bo občina uredila tudi dodatne prostore.

Ohraniti zdrave ljudi zdrave
Na razpisu je bilo uspešnih 25 zdravstvenih domov v različnih koncih države, med njimi tudi Zdravstveni dom Šentjur. S centrom nadgrajuje svojo obstoječo preventivno dejavnost. „Ljudje preventivi še vedno posvečamo premalo pozornosti, zato je potrebnega še veliko osveščanja. Mi bi radi s tem centrom pristopali predvsem k ljudem, ki so rizični, tistim, ki se ne zavedajo vseh nevarnosti, ki jih življenje prinaša za naše zdravje. Želimo torej ohranjati zdrave ljudi zdrave,“ pravi direktorica šentjurskega zdravstvenega doma Melita Tasić Ilić.

Različne tematike za različne generacije
V Centru za krepitev zdravja bodo pod okriljem strokovnjakov pripravljali skupinske delavnice in individualna svetovanja na najrazličnejše teme, povezane z zdravjem. Osveščali bodo o zdravem načinu življenja ter nudili podporo pri spremembah slabih življenjskih navad. „Center za krepitev zdravja bo vključeval vse populacijske skupine, torej od otrok do starostnikov. Ne moremo namreč reči, da je ena skupina bolj in druga manj ogrožena, saj nas v vseh starostnih obdobjih spremljajo zdravstvena tveganja,“ razlaga vodja šentjurskega centra Nuša Leskovar in dodaja, da bodo aktivnosti najrazličnejše. Osveščali bodo o zdravi prehrani, zdravem hujšanju, pomenu telesne aktivnosti, pa tudi o ohranjanju duševnega zdravja, z različnimi sprostitvenimi tehnikami in tehnikami soočanja s stresom. Vse aktivnosti bodo sicer za občane z urejenim osnovnim zdravstvenim zavarovanjem brezplačne.

Na terenu, pa tudi v novih prostorih
Del aktivnosti Centra za krepitev zdravja bo v šentjurskem zdravstvenem domu, velik del na terenu – med ljudmi v vseh delih občin Šentjur in Dobje – del pa tudi v novih prostorih na šentjurskem Mestnem trgu. Uredila jih bo občina Šentjur, ki je bila uspešna na vzporednem razpisu. „Pogodbena vrednost del je 167 tisoč evrov, projekt sofinancira Evropska unija. Z njim bomo uredili prostore za Center za krepitev zdravja, hkrati pa z vsebinsko dejavnostjo zagotovili bolje in kakovostnejše življenje naših občank in občanov,“ je ob včerajšnjem podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem del, celjskim podjetjem GES, dejal šentjurski župan Marko Diaci. Prostori naj bi vrata odprli septembra. Sicer pa je projekt prinesel tudi nova delovna mesta. Šentjurski zdravstveni dom je zaposlil kineziologa, dietetika, psihologa in več zdravstvenih tehnikov. Za podrobnejše informacije o Centru za krepitev zdravja lahko pokličete šentjurski zdravstveni dom, na številko (03) 746 24 50. (AD)
Štajerski val v sliki