Dravinja razbremenjena industrijskih odplak

12.12.2017

Takšni prizori Dravinje so bili pogosti. Z najnovejšo naložbo se v Slovenskih Konjicah z njimi ne bodo več soočali.

Dobra novica s Konjiškega - reka Dravinja v Slovenskih Konjicah bo naposled le razbremenjena industrijskih odpadnih voda. Konjiška občina je v poslovni coni na območju nekdanjega Konusa uredila komunalno infrastrukturo, ki bo to omogočila.

Zgodovinski dogodek za Dravinjsko dolino?
Problem onesnaženosti reke Dravinje, ki so vije skozi Slovenske Konjice ima dolgo brado. Že več kot dvajset let so Konjičani zaskrbljeni opazovali, kako so reko bremenile industrijske odplake, spreminjale njeno barvo in sestavo. Življenje v njej pa je umiralo. Naposled bo le drugače. "Priprave na gradnjo komunalne infrastrukture so trajale leto in pol. Saj je bilo potrebno odmeriti ceste, zagotoviti lastništvo zemljišč, ki so zdaj v lasti občine. Potem se je začela gradnja sekundarne kanalizacije in vodovoda. To pomeni, da bo Dravinja to območje zapuščala bistveno bolj čista," navaja župan Miran Gorinšek. Na kanalizacijo, ki je povezana s centralno čistilno napravo na Prežigalu, so priključena vsa podjetja v poslovni coni. Najnovejša okoljska pridobitev je stala okoli 370 tisoč evrov. Poleg kanalizacijskih so položene tudi vodovodne cevi, v dolžni 745 metrov in premera 100 milimetrov, uredili so tudi 500-metrsko fekalno in 170 metrov dolgo meteorno kanalizacijo. To pomeni, da bo poslej vsako leto 42.000 kubičnih metrov industrijskih odplak šlo skozi čistilno napravo in ne bodo več obremenjevale reke Dravinje. "Gre za neke vrste zgodovinski dogodek za Dravinjsko dolino," ob tem še poudarja župan Gorinšek. (BF)
Štajerski val v sliki