Dvajset let celjskih javnih podjetij

16.09.2016

Direktorji celjskih javnih podjetij pred veliko dvajsetico na razstavnem prostoru letošnejga MOS (od leve proti desni: Marko Cvikl, Vodovod-kanalizacije; Marko Zidanšek, Simbio; Aleksander Mirt, Energetika Celje)

Pred dvajsetimi leti je celjska občina s posebnm odlokom takratno komunalno podjetje razdelila na tri dele. Nastala so podjetja Simbio, Energetika Celje in Vodovod-kanalizacije, ki letos praznujejo na prav poseben način. Ob jubileju so mestu, občanom in obiskovalcem podarila darilo.

Celje bolj zdravo kot nekoč
Vsa tri javna podjetja imajo skupno nalogo, to je skrb za urejeno okolje in kakovost bivanja v mestu. Kot je ob srečanju z poudaril direktor Simbia Marko Zidanšek, je vsem trem podjetjem, v dveh desetletjih, uspelo marsikaj izboljšati. Celje se lahko pohvali z modernim Regionalnim centrom za ravnanje z odpadki, ki je obdelavo odpadkov dvignil na novo raven. Omogoča, da je le 15 odstotkov odpadkov, ki jih zberejo, potrebno odložiti. Ostale predelajo. Prebivalci na širšem Celjskem pijejo eno najbolj kakovostnih pitnih voda v Sloveniji, pa je izpostavil direktor Vodovod-kanalizacije Marko Cvikl: »Letno prečistimo približno 8 milijonov kubičnih metrov in pol vode, za primerjavo, pred dvajsetimi leti smo je le četrt milijona kubičnih metrov.« Tudi zrak v Celju je danes kakovostnejši kot je bil nekoč. Direktor Energetike Celje  Aleksander Mirt je postregel s podatkom: »Leta 1996 smo na merilnem mestu v središču Celja  v povprečju namerili 28 mikrogramov žveplovega dioksida na kubični meter zraka. Po rezultatih meritev, ki jih je lani opravil ARSO pa  le še 5 mikrogramov. Mejna vrednost je sicer 20 mikrogramov. Številke nam je uspelo zmanjšati predvsem zaradi priključevana objektov na sistem daljinskega ogrevanja in širitve plinovodnega omrežja.«

Ob jubileju darilo mestu
Ker so želela vsa tri celjska javna podjetja, letošnji jubilej počastiti na poseben način, so se odločila za darilo mestu, občanom in obiskovalcem. Združila so moči in ob pomoči Cinkarne Celje, ki jim je pomagala z donacijo in materialom, uredila šest krožišč na vzhodnem in zahodnem avtocestnem priključku. Direkcija za infrastrukturo, ki sicer ureja in upravlja s krožišči na avtocesti in priključkih, jim je dala vsa potrebna dovoljenja. Za darilo, ki so ga ob dvajsetletnici podarila podjetja Simbio, Energetika Celje in Vodovod-kanalizacije, bo odslej skrbela občina. (NS)
Štajerski val v sliki