september 22, 2022

Energetika Celje ukinja dobavo zemeljskega plina

Eneregetika Celje bo predvidoma s 1. novembrom ukinila dejavnost dobave zemeljskega plina. To je sporočila Agencija za energijo, ki odjemalce poziva k čimprejšnji menjavi dobavitelja. Zagotavljajo pa ob tem, da bo za odjemalce v skladu z novo zakonodajo v primeru, ko bo določeni dobavitelj prenehal izvajati dejavnost dobave, vseeno poskrbljeno, saj bodo avtomatsko preusmerjeni k dobavitelju nadomestne oskrbe.

Energetika Celje je svoje odjemalce že pred meseci obvestila, da razmišlja o možnosti opustitve dejavnosti dobave zemeljskega plina. Kot so za naš radio sporočili v začetku septembra, je bila na prvi septembrski dan nabavna cena plina na veleprodajnem trgu za 335 % višja od maloprodajne cene za gospodinjske odjemalce. »Razkorak med cenama povzroča veliko težav predvsem manjšim dobaviteljem, kot je Energetika Celje d.o.o., tako z vidika poslovnih rezultatov kot z vidika zagotavljanja likvidnosti podjetja. Ob tem dobavitelji od Vlade RS še nismo prejeli nobenih zagotovil, kako in kdaj bo razliko v ceni dobaviteljem kompenzirala,« so zatem, ko je država sprejela regulacijo cen zemeljskega plina, med drugim zapisali v odgovoru na naša vprašanja.

Ob napovedi Energetike Celje o ukinitvi dejavnosti dobave zemeljskega plina v Agenciji za energijo odjemalcem svetujejo, da čim hitreje preverijo ponudbe na trgu z zemeljskim plinom in izvedejo postopek menjave dobavitelja. »Menjavo dobavitelja je možno opraviti zelo hitro in na želeni datum, če je ta datum v okviru zakonskih 21 dni od oddane popolne vloge za menjavo dobavitelja. Želeni datum dobave se bo upošteval, če bo jasno in vidno naveden na prvi strani Pogodbe o dobavi, ki jo je treba skenirano priložiti vlogi za menjavo dobavitelja. Postopek menjave je za odjemalca brezplačen in enostaven, saj ga lahko v imenu odjemalca opravi tudi izbrani dobavitelj,« razlagajo v Agenciji za energetiko.

Ob tem obveščajo, da je Državni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini, ki na novo ureja institut nadomestne oskrbe. Odjemalci plina, ki bodo do tega upravičeni, bodo v primeru, ko bo njihov dobavitelj prenehal izvajati dejavnost dobave, avtomatsko preusmerjeni k dobavitelju nadomestne oskrbe. Te bo določila Agencija. (AD)