april 3, 2020

Prvi zakonski paket za pomoč ob epidemiji je potrjen

Državni zbor je potrdil zakon za pomoč države prizadetim podjetjem in posameznikom zaradi epidemije novega koronavirusa. Ukrepi so vredni tri milijarde evrov. Veljali bodo od razglasitve epidemije 13. marca do konca maja, morda še mesec dlje.

Za zaposlene na čakanju bo država namesto delodajalcev poravnavala nadomestila plač ter tudi socialne prispevke. A le, če bodo njihovi prihodnji v prvem letošnjem polletju za 20 odstotkov manjši kot v enakem obdobju lani, hkrati pa v drugem polletju 2020 ne bodo za 50 odstotkov presegli prihodkov iz enakega obdobja lani.

Za tiste zaposlene, ki delajo, bo država v aprilu in maju plačala prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, mora delodajalec izplačati mesečni krizni dodatek v višini 200 evrov. V javnem sektorju bodo zaposleni, ki so med epidemijo nadpovprečno izpostavljeni, dobili izplačan krizni dodatek, znašal bo med 10 in 100 odstotki urne postavke osnovne plače zaposlenega.

Nadomestila za vse bolniške odsotnosti v času epidemije od prvega dne dalje bo namesto delodajalcev prevzela zdravstvena zavarovalnica.

Samozaposleni in kmeti bodo upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka, in sicer 350 evrov za marec ter po 700 evrov za april in maj. Aprila in maja jim ob tem ne bo treba plačati socialnih prispevkov. Za nakazilo prvega zneska bodo morali dokazati upad prihodka glede na februar za vsaj 25 odstotkov, aprila in maja pa bodo po 700 evrov dobili, če bodo dokazali upad prihodka glede na februar za vsaj 50 odstotkov. Da bodo samozaposleni lahko ukrep izkoristili, bodo morali pri finančni upravi vložiti posebno izjavo, izključno prek sistema e-davki. Kot pravijo, bo pripravljena 14. aprila. 

Zakon še določa, da si podjetja in samozaposleni, ki bodo prejeli pomoč države, letos ne bodo smeli izplačevati dividend in nagrad, sicer bo treba denar vrniti.

Upokojenci z najnižjimi pokojninami bodo prejeli enkratni solidarnostni dodatek. Izplačal se bo v treh različnih višinah: 300 evrov za pokojnine do višine 500 evrov, 230 evrov za pokojnine od višine 501 evrov do višine 600 evrov in 130 evrov za pokojnine od višine 601 evrov do višine 700 evrov.

Do enkratnega kriznega dodatka v višini 150 evrov so upravičeni prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, prav tako redni študenti. Tem se bo, če zaradi posledic krize ne bodo uspeli izpolniti vseh študijskih obveznosti, status prenesel na naslednje študijsko leto.

Pomoči bodo dobile tudi velike družine. Tiste s tremi otroki bodo prejele 100 evrov, tiste z vsaj štirimi pa 200 evrov dodatka.

V zakonu je ostal tudi predlog, da se za čas epidemije za 30 odsotkov znižajo plače vsem funkcionarjem, izjema so sodniki in župani.