marec 31, 2022

Steklarna Rogaška: Sporna sadra na koroških poljih ni iz steklarne

Na Koroškem, v okolici Slovenj Gradca, so na nekaterih poljih in travnikih opazili belo snov. Po poročanju časnika Večer je analiza pokazala, da je snov industrijska sadra, ki da je stranski proizvod iz Steklarne Rogaška. V steklarni to zanikajo.

Rezultat analize, ki so jo opravili na koroških poljih in travnikih, je po poročanju Večera pokazal še, da sadra tudi do 33-krat presega dovoljene vrednosti svinca. Zato so več kmetij obiskali inšopektorji Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Del snovi bodo še analizirali, prav tako pridelke, ki bodo zrasli na teh poljih.

Sadro iz Steklarne Rogaška odvaža podjetje Intergras, a direktor podjetja Dominik Hajzer je za Večer zanikal, da bi ta sadra končala na koroških poljih. Kot je zatrdil, jo vozijo v cementarne v Bosno in Hercegovino, na Slovaško in v Makedonijo ter da lahko to dokažejo z ustrezno dokumentacijo.

Kmetje, ki so po svojih poljih posuli sadro, so novinarjem Dela zatrdili, da so bili prepričani, da so dobili kmetijsko apno. Časnik poroča še, da so inšpektorji Inšpektorata za okolje in prostor obiskali tudi Steklarno Rogaška. Preverjali so, ali s sadro, ki nastaja kot stranski produkt, ravnajo ustrezno. Po pisanju Dela je inšpektorat ugotovil, da steklarna ne zagotavlja popolne sledljivosti končnih uporabnikov sadre. Zato bodo inšpektorji preiskavo nadaljevali.

V Steklarni Rogaška pravijo, da sadra ni iz njihove proizvodnje
Za pojasnila smo se obrnili na Steklarno Rogaška. Kot so nam povedali, v njihovi proizvodnji, med nevtralizacijo odpadne žveplove kisline z apnom, nastaja sadra ali mavec, ki je po kemijski sestavi kalcijev sulfat. "Sadra, ki nastaja v Steklarni Rogaška, je registrirana kot kemikalija pri Evropski agenciji za kemikalije. Pripadajoči varnostni list, ki je del registracijske spremne dokumentacije, navaja, da snov nima nevarnih lastnosti za okolje," so zapisali. Pri tem so dodali, da je zadnja analiza, ki so jo opravili februarja letos, pokazala nizko vsebnost svinca in kroma, saj da steklarna od leta 2020 ne uporablja več svinčevega oksida in kromovega oksida. "Glede na to, da najden material na koroških poljih vsebuje 33-krat presežene vrednosti svinca in presežene vrednosti kroma sklepamo, da ne gre za sadro iz Steklarne Rogška," so še poudarili. 

V steklarni so potrdili, da sadro prodajajo podjetju Integras. Z njim da imajo pogodbo od leta 2020 ter da podjetje iz steklarne mesečno odpelje 750 ton sadre. "Kupec se je pogodbeno zavezal, da bo v celoti odgovorno in v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo ravnal s sadro in poskrbel, da bo pri končnih uporabnikih dejansko uporabljena kot stranski produkt. Prav tako je bilo v pogodbi dogovorjeno, da Steklarna Rogaška ne prevzema nobene odgovornosti do tretjih oseb za kakršne koli napake, odškodninske zahtevke ali podobno, ki bi se nanašali na prevzeto sadro," so pri tem dodali v steklarni. (TMG)