Zaradi vetroloma velika škoda v gozdovih

16.12.2017

Naravne ujme povzročajo v naših gozdovih iz leta v leto več težav.

Zadnja vremenska ujma s hudim vetrom je poškodovala tudi veliko gozdov. Pristojni ocenjujejo, da je več kot milijon kubičnih metrov podrtega drevja. Ujma lahko povzroči nov napad lubadarja. Svetujejo, naj ne zahajamo v gozdove.

Gozdne ceste neprevozne
Škoda po vetrolomu, ki je pustošil po Sloveniji v začetku tedna, bo višja od pol milijona kubičnih metrov podrtega drevja, kot je bilo sprva ocenjeno. Po neuradnih ocenah Aleksandra Ratajca, direktorja celjske območne enote Zavoda za gozdove Slovenije, je v naši gozdovih več kot milijon kubičnih metrov podrtega lesa. Škoda je nastala po vsej državi, najbolj na Koroškem, v Zgornji Savinjski dolini, na Kranjskem in Kočevskem, še najmanjša je v vzhodnem delu države. Natančna ocena škode bo znana, ko bodo prevozne vse gozdne ceste, teh pa je zdaj zelo malo.

Spet grozi lubadar
Zaskrbljujoče je, da lahko ujma vzpodbudi nov napad smrekovih podlubnikov. V vetrolomu je namreč padlo največ smrek, ki jih bo po Ratajčevih besedah potrebno pospraviti do sredine maja, v nasprotnem primeru bo sledilo širjenje tega škodljivca. Ratajc sicer ljudem še vsaj kakšen teden odsvetuje vsakršno gibanje v gozdu. V krošnjah dreves je namreč veliko polomljenega vejevja, ki lahko vsak trenutek odpade in obiskovalcem povzroči težke poškodbe. Sanacija gozda je izredno nevarno opravilo, zato lastnike opozarja na posebno previdnost pri delu. V gozd se lahko odpravijo ustrezno usposobljeni in dobro opremljeni, sicer je bolje, da za spravilo lesa najamejo usposobljene gozdne delavce. O trenutnih razmerah v gozdovih se je z Aleksandrom Ratajcem pogovarjala Snežana Prebil, prisluhnite jima v spodnjem posnetku. (SP)

Aleksander Ratajc o posledicah ujme
Štajerski val v sliki